Gość Radia ZW

2018-10-11
Ponad 1 mln 800 tys zł dofinansowania otrzymała gmina Osjaków na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Osjaków” Głównym celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii. O projekcie, z wójtem gminy Osjaków, Jarosławem Trojanem rozmawia, Alina Frejusz.
(08:36 min.)