ZA ŻYCIEM


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieluniu realizuje rządowy program „Za życiem”. To program kompleksowego wsparcia, nakierowany na wczesną pomoc terapeutyczną, profilaktykę i diagnozę. Adresowany dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzięki temu rodzice, którzy niepokoją się o prawidłowy rozwój swojego dziecka, po pomoc mogą zgłosić się do poradni, która podejmie stosowne działania, w zależności od trudności, z jakimi zmaga się dziecko.Audycja 1 Czego dotyczy program „Za życiem”?
Wypowiedź: dyrektor poradni, psycholog Barbara Puchała

(10:51 min.)Audycja 2 Rozwój mowy dziecka
Wypowiedź: Katarzyna Konieczna, neurologopeda

(07:59 min.)
Wypowiedź: Bożena Ceglarska, neurologopeda

(09:42 min.)Audycja 3 Uszkodzenia słuchu
Wypowiedź: Izabela Wydmuch, logopeda, surdologopeda

(08:09 min.)
Wypowiedź: Renata Puchalska, pedagog, surdopedagog

(11:30 min.)Audycja 4 Autyzm
Wypowiedź: dyrektor poradni, psycholog Barbara Puchała

(12:19 min.)

(13:56 min.)Audycja 5 Uszkodzenia wzroku
Wypowiedź: Danuta Kryściak, pedagog, specjalizacja tyflopedagog

(12:29 min.)

(09:09 min.)Audycja 6 Niepełnosprawność intelektualna
Wypowiedź: psycholog, Sylwia Falkowska

(10:05 min.)

(08:05 min.)