LUDZIE Z PASJĄ

Dowiedz się jak codzienność nabiera niezwykłego smaku, odkryj receptę na życie z pasją.
Słuchaj Radia ZW w sobotę o 11.15
W audycji gośćmi Aliny Frejusz są ludzie, którzy odkryli w sobie pasję malowania,
śpiewania, grania, projektowania, kolekcjonowania i wielu innych dziedzin,
z których czerpią radość i inspirację do dalszych działań.
Ludzie młodzi, ambitni a także Ci starsi chcący ocalić od zapomnienia wiele reliktów przeszłości.
Ludzie znani i nieznani jednak łączy ich jedno - pasja.

2011-11-05
Stanisław Pioruński - nauczyciel z wieloletnim stażem, pasjonujący się przede wszystkim dydaktyką i nauczaniem młodzieży, regionalistyką połączoną z budownictwem drewnianym i murowanym o charakterze sakralnym, turystyką związana z eksponowaniem walorów turystycznych Ziemi Wieluńskiej, historią regionalną połączoną z historią sztuki, łączeniem historii ZW z historią Polski, wpływem kultury ZW na powiaty ościenne: radomszczański, częstochowski, oleski, opolszczyzna, pogranicze wieluńsko-śląskie. Dzięki determinacji i zainteresowaniu jego uczniów powstała książka stanowiąca antologię jego najciekawszych artykułów traktujących o historii ZW oraz walorach budownictwa sakralnego w regionie.
(15:24 min.)
2011-10-22
Hanna Witt Pasztowa - wielunianka, magister sztuki, muzyk, wieloletni pedagog Była dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej a także członkini Synodu Diecezjalnego Diecezji Warszawskiej oraz inicjatorka budowy kościoła ewangelickiego w Płocku. Jedna z założycielek Wieluńskiego Towarzystwa Muzycznego.
(12:05 min.)
2011-10-08
Ditta Kicińska - geolog. Specjalność: geologia krasu, geologia regionalna Karpat Wewnętrznych i Północnych Alp Wapiennych, min.eralogia i petrografia osadów jaskiniowych. Zainteresowania naukowe: kenozoiczna ewolucja systemów krasowych Karpat i Północnych Alp Wapiennych, odtwarzanie dawnych kierunków cyrkulacji wód krasowych, analiza zróżnicowania kenozoicznych ruchów wypiętrzających na przekroju N-S przez Karpaty Wewnętrzne w jaskiniowych osadach i formach korozyjnych.
(11:19 min.)
2011-09-23
Marcin Troński - polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Wystąpił w niezliczonej liczbie filmów. Zagrał między innymi w takich obrazach jak: Dom - Docent na Wydziale Informatyki, Tajemnica Enigmy - Rumuński kapitan rozmawiający z Bertandem, Debiutantka - młody architekt, Lawstorant - Człowiek "Carusa", Ubu Król - ambasador Anglii, Dzień świra - Polityk na mównicy sejmowej nasza jest Polska tylko,Ekstradycja 3 - Członek sztabu kryzysowego. Stworzył ciekawe kreacje w polskich serialach - Pierwsza miłość - Tomasz Niemirski, Pensjonat pod Różą - Prawnik Misiecki, Klan - Detektyw Bogdan Sawicki a także użyczył głosu Zubie z Madagaskaru, Horstowi z Ratatuj, Nickowi z Uciekających Kurczaków czy Wiarusowi w zakochanym Kundlu.
(12:14 min.)
2011-09-17
Janusz Strobel - polski gitarzysta i kompozytor. Janusz Strobel gra na gitarze, zbudowanej specjalnie dla niego przez znakomitego polskiego lutnika - Bogusława Teryksa. Na scenie towarzyszy mu Anna Stankiewicz wokalistka młodego pokolenia, prywatnie partnerka życiowa Janusza Strobla.
(12:08 min.)