Komendant wieluńskiej policji - są wymierne efekty zmian kadrowych

   Nowy nieoznakowany radiowóz BMW ma najlepszą skuteczność spośród ponad 30 takich aut w całym garnizonie - mówił nam w wywiadzie ins. Grzegorz Libura Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu zapytany o efekty pracy wieluńskich policjantów. Dynamika przestępczości, szczególnie uciążliwej w pierwszym półroczu wynosiła około 70% i była najlepsza w całym garnizonie.

Alina Frejusz: Jest pan komendantem wieluńskiej policji od prawie 1,5 roku. Jak się panu pracuje w Wieluniu?

Grzegorz Libura: Bardzo dobrze. Dotychczas pracowałem i w centrum dużego miasta, i w małym podwrocławskim komisariacie, stąd znam też specyfikę mniejszych jednostek i służby na terenach wiejskich. Wieluń to miasto z historią, a z racji swojego położenia jest też swoistym miastem - centrum całego regionu. Największe miasto w okolicy, można by rzec stolica Ziemi Wieluńskie.

AF: Wiem, że sporo zmieniło się w tym czasie. Między innymi zmiana stanowisk niektórych funkcjonariuszy. Czemu to miało służyć?

GL: Każda organizacja musi się zmieniać, dostosowywać do nowej rzeczywistości. Dziś świat zmienia się bardzo szybko, kwestia zdolności komunikowania się, transportu, wymiany informacji, policja też nie może być w tyle. Do tego dochodzi wykorzystanie posiadanego potencjału oraz efekt nowego spojrzenia, innej perspektywy. Zmiany wśród kadry, jakie poczyniłem, poprzedzone były rozmowami ze wszystkim oficerami na stanowiskach kierowniczych, zapytaniem o ich zdanie, preferencje, mocne i słabe strony. Po wielu rozmowach i obserwacjach myślę, że zdecydowałem o najlepszym wykorzystaniu doświadczenia pośród oficerów tu pracujących. Zaznaczyć pragnę, że żadne ze stanowisk nie zostało obsadzone kimś z zewnątrz, z innej komendy powiatowej. Nikt też nie stracił na zmianach, a niektórzy nawet zyskali. Pierwsze pozytywne efekty zmian kadrowych już mogę zaobserwować.

AF: Jakich spraw mają funkcjonariusze najwięcej?

GL: Najwięcej jest drobnych kradzieży, kolizji drogowych, zdarzają się interwencje rodzinne czy zakłócenia spokoju, ale reagujemy na bieżąco na wszystkie zgłoszenia. Porównując do miejsc, gdzie dotąd pracowałem, jest dużo spokojniej. Myślę też, że na tle innych komend powiatowych naszego województwa wyglądamy całkiem dobrze, np. dynamika przestępczości szczególnie uciążliwej w pierwszym półroczu wynosiła około 70% i była najlepsza w całym garnizonie.

AF: Ja ocenia pan pracę swoich podwładnych ? Czy można powiedzieć o wymiernych efektach ich pracy? Jeśli tak, to jakich?

GL: Dobrze oceniam pracę wieluńskich policjantów i choć nie chciałbym tu wymieniać wszystkich, by nikogo przesadnie nie wyróżnić, ani nikogo nie pominąć powiem, że np. praca pionu dochodzeniowego i przestępczości gospodarczej pozytywnie oceniana jest ze strony Prokuratury, która nadzoruje ich pracę. Duże zaangażowanie widać wśród poszukiwaczy i policjantów kryminalnych. Także dzielnicowi podczas różnych spotkań są chwaleni przez społeczność lokalną czy samorządowców. Ruch drogowy jest jednym z lepszych, bardziej aktywnych w całym garnizonie, dla przykładu podam, że nowy nieoznakowany radiowóz BMW ma skuteczność najlepszą spośród ponad 30 takich aut. Profilaktyka i działania z prewencji kryminalnej cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, stąd nasza duża aktywność w tym zakresie.

AF: Jak wygląda współpraca z innymi służbami ratunkowymi w mieście: strażą pożarną, pogotowiem, centrum zarządzania kryzysowego?

GL: Zdążyłem już poznać się osobiście i z szefami poszczególnych służb, i z władzami. Jesteśmy razem odpowiedzialni za szeroko pojęte bezpieczeństwo i wszyscy mamy tego świadomość. Każdy ma do wykonania określone zadania, a współpraca jest tu bezcenna, bo wielu nawet drobnych problemów nie można rozwiązać samemu. Musimy współpracować na wielu obszarach i sądzę, że dobrze to wygląda. Podobnie zresztą jak współpraca z władzami miasta czy powiatu oraz z radnymi. Wspomnę choćby wspólne organizowanie i zabezpieczanie imprez czy wydarzeń, ale i wzajemnych udziałów w uroczystościach. Ja tę współpracę także oceniam bardzo dobrze. Podkreślić chciałbym tu zrozumienie naszej trudnej sytuacji transportowej ze strony pana burmistrza i pana starosty, a także wójtów z Czarnożył i Pątnowa, którzy efektywnie potrafili wesprzeć nasze starania o nowe radiowozy. Podobnie jak działanie wójta Osjakowa związane z remontem tamtejszego komisariatu. To niezwykle istotne i realne wsparcie dla wieluńskiej Policji.

AF: Policja oprócz swojej codziennej pracy prowadzi również akcje prewencyjne. Jakie i w jakiej skali?

GL: Jest bardzo dużo akcji prewencyjnych, nie sposób ich wszystkich wymienić, ale podam kilka przykładów np. Dzień Wiosny na sportowo, koncert Gabriela Fleszara, spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską, spektakl „Wyrwani z niewoli”, liczne turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym, trwająca właśnie akcja „Bezpieczne wakacje” czy za chwilę we wrześniu „Bezpieczna droga do szkoły”. Jesteśmy w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich. Rozmawiamy z gronem pedagogicznym, ale i z rodzicami. Docieramy do seniorów, a już 10 sierpnia będziemy także na Senioradzie organizowanej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Organizujemy bądź włączamy się w liczne przedsięwzięcia sportowe i profilaktyczne. Jestem przekonany, że właśnie ta szeroka profilaktyka przekłada się na bezpieczeństwo. Staramy się poprzez naszą stronę internetową promować nasze działania, naszą służbę i docierać do jak najszerszego grona. Radio Ziemi Wieluńskiej, także nam w tym pomaga, za co serdecznie dziękuję.

AF: Czy możemy powiedzieć, że Wieluń jest bezpiecznym miastem?

GL: Zdecydowanie tak. Bezpieczne miasto z bogatą historią, ciekawymi ludźmi, otwarte i przyjazne dla wszystkich. Dodam, że urzekła mnie gościnność - jako osoba z zewnątrz zostałem przyjęty w wielu środowiskach bardzo otwarcie i życzliwie. To było bardzo miłe. Życzę wszystkim radiosłuchaczom udanej drugiej połowy wakacji, bezpiecznego wypoczynku, a dla wszystkich pracowników Radia ZW z okazji jubileuszu gratulacje oraz życzenia kolejnych 25 lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności i do usłyszenia.

AF: Bardzo dziękuję za te życzenia i za rozmowę.REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA