Osjaków: po spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

   Wójt Osjakowa Jarosław Trojan spotkał się w Warszawie z dyrektor generalną Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Mariolą Chojnacką. Spotkanie to pokłosie konferencji na temat suszy zorganizowanej w Wieluniu, na której włodarz gminy Osjaków przedstawił strategię, dotycząca zapobiegania degradacji ekosystemu wodnego rzeki Warty.

   Gmina Osjaków już w 2015 roku stworzyła koncepcję, która obejmuje m.in. budowę elektrowni wodnej, przepławki i rewitalizację koryta młynówki na rzece Warcie. Pod okiem specjalistów sporządzono dokładne plany, obliczenia i analizę możliwości zapobiegania z jednej strony wysychaniu rzeki, a z drugiej minimalizacji zagrożenia powodziowego. Mówi wójt, Jarosław Trojan:
    - Dzięki współpracy, którą podjęliśmy z zespołem rzeczoznawców ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, mamy kompleksową dokumentację, która zawiera ocenę stanu istniejącego, wskazówki co należy zrobić, żeby ten stan istniejący zmienić, jakie działania podjąć. Są tu opracowania dotyczące przekrojów poprzecznych i kilometrażów i ocena wpływu inwestycji zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, więc wszystkie elementy jakie na ten moment, w latach 2014./2015 były potrzebne - to wszystko zostało przygotowane. Jedyne czego nam brakowało to środków finansowych.


   Do tej pory instytucje, do których zwracał się samorząd, nie były zainteresowane tematem:
    - Jeżeli ktoś mówi, że jest to problem gminy to ja się z tym nie zgadzam. To jest problem, który dotyka wielu dziedzin począwszy od rolnictwa, które w jakimś sensie cierpi przez to, że mamy coraz mniej wody, poprzez ochronę środowiska, bo mniej wody powoduje, że to środowisko naturalne ulega degradacji i w tym opracowaniu jest to pokazane. Poprzez prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi, które jest niezwykle ważne i poprzez to gospodarcze podejście, czyli możliwość energetycznego wykorzystania progów piętrzących i jest to też związane przecież z ochroną środowiska i emisją dwutlenku węgla.


   Projekt będzie analizowany w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Jak mówi włodarz Osjakowa, w oparciu o koncepcję przygotowaną w urzędzie można byłoby stworzyć program pilotażowy:
    - Dzięki zaangażowaniu pana posła Piotra Polaka miałem możliwość uczestniczyć w spotkaniu w MGMiŻŚ i przedstawiłem to opracowanie. Trudno, żeby na pierwszym spotkaniu pani minister zadeklarowała cokolwiek, natomiast mam zapewnienie, że zostanie ten temat rozpatrzony i przeanalizowany. Jak wiemy na stole nie ma worków pieniędzy, żeby można było nimi dzielić, uważam jednak że mając taką dokumentację można byłoby rozważyć przygotowanie programu pilotażowego i na podstawie tego opracowanie zrobić jedną taką instalację z progu wodnego, małą elektrownię wodną. Tutaj są też elementy środowiskowe i turystyczne uwzględnione w tym opracowaniu więc takie kompleksowe rozwiązanie po to, żeby sprawdzić i pokazać że można i należy takie działania podejmować w szerszym zakresie, bo przecież mówiąc o obniżeniu poziomu Warty to wszyscy wiemy, że to nie tylko odcinek w Osjakowie. Na konferencji w Wieluniu były przedstawione pomiary na odcinku od Działoszyna do Burzenina- to bardzo długi odcinek. Są to również inne działania takie jak powiedzmy małe zbiorniki wodne. My mieliśmy w Programie Małej Retencji Województwa Łódzkiego zbiornik Krzętle, który został w tym momencie z tego programu wyłączony, wykreślony. Więc mówimy o tym, że mamy mało wody, a wszystkie działania, które mają na celu zatrzymanie wody, zmagazynowanie jej i wykorzystanie kiedy będzie taka potrzeba, to nic w tym kierunku nie robimy.


   W czasach globalnego ocieplenia, hydrologicznej suszy, gdy widocznie obniża się poziom wód temat jest bardzo ważny. Jak zawsze pojawia się jednak problem pieniędzy. Nie ma póki co żadnego programu, choćby unijnego, dzięki któremu można byłoby sfinansować wartą ponad 20 milionów złotych inwestycję. W tej sytuacji program pilotażowy mógłby być początkiem takich zmian.

   Cała rozmowa w zakładce Gość Radia ZW.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA