5 milionów złotych na zabytki województwa łódzkiego

   Blisko 5 milionów złotych przeznaczył Urząd Marszałkowski w Łodzi na remont zabytków w Łódzkiem. Wśród 80 dofinansowywanych obiektów są też te z regionu wieluńskiego. 56 tysięcy złotych przeznaczono na remont ołtarza bocznego w Skomlinie, blisko 58 tysięcy złotych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza w Łubnicach, 20 tysięcy złotych trafi do Dąbrowy na remont elewacji kościoła parafialnego a 33 tysiące złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Wieruszowie na remont siedemnastowiecznego ołtarza. Najwięcej w naszym regionie - 75 tysięcy złotych - otrzyma Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Bolesławcu na remont elewacji.

    - Te środki są przeznaczone na różne cele, oczywiście na ratowanie zabytków. Przede wszystkim na remont, na elewacje, na ołtarze, w niektórych przypadkach na remont dachów kościelnych, które też są niejednokrotnie w tragicznym stanie. Staramy się, aby te środki zostały wykorzystane w jak najlepszym duchu.


- mówił Robert Baryła, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

   Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach odbył się na przełomie marca i kwietnia, o dofinansowanie mógł ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dotacja mogła pokryć do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%. Maksymalnie można było wnioskować o 100 tys. zł.

Lista wszystkich dofinansowanych zabytków.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA