Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy powstaje w Wierzbiu

   Trwa nabór do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, która powstaje w Wierzbiu, gmina Praszka. Od nowego roku szkolnego przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej młodzież kończąca obecnie naukę w wygasającym gimnazjum oraz klasach ósmych będzie mogła kontynuować naukę, która pozwoli na zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz pomoże w usamodzielnieniu się. Chodzi głównie o młodzież z niepełnosprawnością oraz z orzeczeniem poradni specjalistycznych.

    - Oferta tej szkoły jest skierowana do uczniów, którzy mają niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawności sprzężone i mają trudności w tym, by podjąć naukę w szkole zawodowej. - mówi Jacek Błasiak dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Wierzbiu. - Chcemy poprawić ich funkcjonowanie życiowe. By potrafili sami o siebie zadbać i funkcjonować w codziennych czynnościach, w samoobsłudze ale także by potrafili wychodzić z pewnymi zadaniami zawodowymi, czyli umiejętnością pomocy w jakimś zawodzie. Oczywiście zapytamy młodzież jakie mają oczekiwania, ale z pewnością ukierunkujemy ich na takie podstawowe umiejętności jak pomoc w gospodarstwie domowym, prace ogrodnicze, prace biurowe, kucharskie czy krawieckie.
   Szkoła będzie wzorować się na doświadczeniach podobnej placówki Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzonej w Częstochowie. Podobnie jak tam, tak i uczniowie z Wierzbia naukę będą kończyć specjalnym egzaminem akredytacyjnym. Uzyskany w ten sposób certyfikat zawodowy będzie potwierdzeniem zdobycia przez absolwenta konkretnych umiejętności zawodowych. Nie będą to dokumenty, które uprawnią do wykonywania danego zawodu, ale z pewnością będą kwalifikować ucznia do pomocy w danym zawodzie, co może mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy.

   Wybór takiej ścieżki kształcenia młodzieży nie jest w szkole przypadkowy. Jak podkreśla dyrektor Błasiak, będzie to pewnego rodzaju kontynuacja doświadczeń już zdobytych przez kadrę pedagogiczną przy realizacji zadań związanych z organizacją i prowadzeniem Publicznego Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.
    - Takie gimnazjum było u nas od 2014 roku. W tym czasie nabyliśmy pewne doświadczenia i kontakty w tym środowisku. Mamy specjalistów, którzy prowadzą z nimi zajęcia dodatkowe. Wydaje nam się więc możliwe by taką szkołę utworzyć. Częściowo bazujemy na naszych absolwentach, którzy już wyrazili chęć kontynuacji nauki, ale szukamy także innych osób, z którymi będziemy mogli utworzyć pierwszą klasę. Jesteśmy po konsultacjach w Poradniach Psychologiczno-pedagogicznych pod kątem zapotrzebowania na takie kierunki i myślę, że jest spora szansa na otworzenie tej szkoły. Podobnie budowaliśmy gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.

   Rozmowę z dyrektorem Jackiem Błasiakiem można odsłuchać tutaj: Gość Radia ZW

   Nauka w szkole będzie bezpłatna i może trwać maksymalnie do ukończenia przez ucznia 24. roku życia. Dodajmy, iż placówka, podobnie jak obecnie funkcjonująca szkoła podstawowa, zapewnia własny transport dla uczniów.
   Więcej informacji o tworzonej klasie można uzyskać bezpośrednio w szkole w Wierzbiu, telefonując pod numery 34 3570146, 508620863 lub 888662369 oraz na stronie internetowej szkoły: wierzbiepraszka.spsk.info.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA