Dodatkowe zajęcia dla dzieci, seniorów i pomoc dla osób niepełnosprawnych z powiatu wieluńskiego

   Centrum Usług Środowiskowych to wspólny projekt Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie, który jest jego liderem. Pomoc otrzymują osoby niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci i młodzież. W samym Osjakowie o dodatkowe zajęcia wzbogaciła się świetlica środowiskowa i Klub Seniora, zatrudniono również dwóch asystentów osób niepełnosprawnych. Mówi Ewa Wieczorek, kierownik osjakowskiego GOPS-u:
    - Usługi te obejmują wspieranie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Rozszerzyliśmy również działalność świetlicy środowiskowej, która działa teraz do godziny 18:00. Dzieci mają zorganizowany odwóz do domu, zatrudniono jeszcze jednego wychowawcę na świetlicę, dzieci objęte są dożywianiem, mają zorganizowane zajęcia z angielskiego, informatyki, arteterapii, zajęcia związane z rozwijaniem kompetencji uczenia się. Kolejnym rodzajem wsparcia realizowanym przez gminę Osjaków jest Klub Seniora, którego siedziba mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. W Klubie został zatrudniony animator odpowiedzialny za organizację zajęć, uczestnicy klubu mają zorganizowane wyjazdy na basen, do kina, teatru. Mogą korzystać z poradnictwa psychologicznego i prawnego.
   To tylko niektóre z form wsparcia możliwych dzięki projektowi. Z pomocy w sumie skorzysta 125 osób z całego powiatu wieluńskiego. Centrum Usług Środowiskowych będzie funkcjonować do końca 2020 roku.

Więcej w rozmowie z Ewą Wieczorek:

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA