Wieluń: obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego (galeria zdjęć)

   Wiązanki kwiatów i znicze zaścieliły pomnik powstańców styczniowych, który znajduje się w parku w Lasku przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu. Dziś, w 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego przybyli tam kombatanci, samorządowcy, nauczyciele i uczniowie szkół z gminy Wieluń oraz harcerze. Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jan Książek przedstawił krótką historię tego miejsca oraz przywołał pamięć o powstańcach, którzy poświęcili życie, walcząc o wolną ojczyznę. Zacytował również Marszałka Józefa Piłsudskiego, który powstańców styczniowych darzył niezwykłą estymą.
    - W tym szczególnym mroźnym dniu, 22 stycznia 1863 roku młodzież i dorośli poszli w bój. To 120 bitew, potyczek, które w latach 1863 - 1864 miały miejsce na terenie Królestwa Polskiego, także na Ziemi Wieluńskiej. Spotykamy się tutaj, gdzie zamordowano bohaterów, którzy z zaborcą rosyjskim walczyli, nie godząc się z utratą niepodległości. Czcimy tych, którzy bili się na Ziemi Wieluńskiej, dla niej przelewali krew, byli skazani na wieloletnie, czasami dozgonne zsyłki na odległy Sybir. Mówimy o tych, którzy w tym miejscu byli zamordowani na przełomie 1983/1864 roku - mówił do zebranych Jan Książek.

Na uroczystości nie zabrakło włodarzy powiatu i Wielunia: starosty, Marka Kielera i burmistrza, Pawła Okrasy:
    - Często słyszę pytanie, dlaczego spotykamy się pod różnymi miejscami pamięci, by składać kwiaty i zapalać znicze. Nie dlatego, że lubimy niskie temperatury, w tych niskich temperaturach chcemy spędzać czas. Nie jest to też dlatego, że mamy upodobania, aby młodzież wyciągać z lekcji i przerywać ich zajęcia. Ale jest to po to, aby naszą obecnością w takich miejscach czcili pamięć tych, którzy polegli za naszą ojczyznę. Te wszystkie wydarzenia: wybuch powstania styczniowego i kampania styczniowa w roku 1863 ukształtowała naszą polskość, naszą współczesną Polskę. Nie możemy o takich dniach, o takich datach, o takich miejscach zapominać po to, aby za 150 lat nie zapomniano o czasach współczesnych, które również tworzą historię dla następnych pokoleń. Dziękuję nauczycielom, którzy tutaj wraz z młodzieżą realizują żywą lekcję historii.

    - Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, które przytoczył pan dyrektor Książek są najlepszym komentarzem do dzisiejszej uroczystości, do dzisiejszej rocznicy. Obchodzimy 100-lecie niepodległości naszej ojczyzny. Radujemy się z tego, że Polska nieprzerwanie, mimo różnych kolei losu, trwa już 100 lat. Ale nie byłoby tej radości, nie byłoby tego spotkania, gdyby nie powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, powstanie sejneńskie, ruch Solidarności. Nie było by tej radości gromadzenia się, gdyby nie heroizm bohaterów powstań. Dziś mamy rocznicę powstania styczniowego i musimy być świadomi tego, że ci młodzi ludzie, niejednokrotnie bardzo wykształceni, majętni, stawiali wszystko na jednej szali. Tracili życie, majątki, możliwość zarobkowania, byli wywożeni na Sybir. Oni po prostu bardzo dużo ryzykowali. I dzisiaj ich wzór, ich autorytet - tego nie możemy zmarnować - mówił poseł na Sejm, Paweł Rychlik.

   Pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.


REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA