Wojewoda łódzki zlikwidował delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

   Na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wojewoda łódzki, Zbigniew Rau w dniu 27 listopada zlikwidował delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. W wyniku tej decyzji zlikwidowane zostaną delegatury w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim. Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

   Uzasadnienie decyzji znajduje się stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:
„Likwidacja delegatur WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu wynika z braku efektywności działania struktury rozproszonej co w konsekwencji powoduje między innymi: nieefektywne wykorzystanie czasu pracy przez poszczególnych pracowników, brak stałego i skutecznego nadzoru nad pracownikami, brak możliwości wdrożenia systemu zastępstw, zakłócenia w przepływie informacji, niejednolitą linię orzeczniczą oraz brak ujednoliconych procedur i standardów wykonywania zadań.
Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi przyniesie liczne korzyści zarówno finansowe, jak i kadrowo-organizacyjne, w tym m.in.: obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń oraz kosztów dostaw usług, możliwość wygenerowania oszczędności w funduszu pałac, racjonalizację obciążenia pracą poszczególnych stanowisk pracy w WUOZ, możliwość wdrożenia systemu zastępstw, poprawienie skuteczności zarządzania WUOZ i planowania działań oraz możliwość wyeliminowania konfliktu interesów.”


Fot. Adam Reszpondek
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA