W niedzielę promocja książki: „Gaszyn. Szkice z dziejów wsi”

   Wieluńskie Towarzystwo Naukowe i mieszkańcy Gaszyna zapraszają w niedzielę na promocję książki „Gaszyn. Szkice z dziejów wsi”.
    - Główny ciężar publikacji tej książki spoczywa na Wieluńskim Towarzystwie Naukowym, redakcji podjął się dr Zdzisław Włodarczyk. Natomiast napisali ją w zasadzie sami mieszkańcy Gaszyna. Większość tekstów przygotowała Elżbieta Gronowska-Caban, która już swoją pracę magisterską poświęciła tej miejscowości. Jest to okres w zasadzie od pierwszych wzmianek o Gaszynie do 1945 roku. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat dziejów rodu Gaszynów, którym zawdzięczamy nazwę miejscowości i fundację stojącego do dziś kościółka, ciekawostki takie jak to, że wieś była własnością klasztoru sióstr bernardynek, czy to, że w pewnym momencie wójtem Wielunia był mieszkaniec Gaszyna. Okres po 1945 opisują kolejni autorzy, podejmując tematy związane z historią straży pożarnej, miejscowej szkoły, parafii, kapliczek czy jednej z rodzin, mieszkańców naszej wsi.


- na spotkanie zapraszała Magdalena Kopańska z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, współautorka publikacji. Spotkanie rozpocznie się o 16.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, ul. Strażacka 2. Wstęp jest wolny.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA