35-lecie Klubu Astronomicznego „Almukantarat” (galeria zdjęć)

   Od ponad 30 lat patrzą w "załęczańskie" niebo. Przekazują tę wiedzę młodym, zdolnym ludziom, których interesuje astronomia, matematyka i informatyka - mowa o pasjonatach, którzy założyli i nadal kontynuują działalność Klubu Astronomicznego Almukantarat, który w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. Pierwsze dwa obozy astronomiczne odbyły się we Fromborku, kolejne już w Ośrodku ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
   Na jubileusz, który odbył się 14 sierpnia, przyjechało wielu znamienitych gości, wśród nich Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek, astronom Marek Szczepański z Planetarium Śląskiego oraz Piotr Życki, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.
  Gospodarzem spotkania był Mateusz Krakowczyk, prezes Klubu Astronomicznego „Almukantarat”, który przedstawił zebranym historię Klubu i nakreślił główne cele jego działalności.

   Dr hab. Piotr Fita, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik obozów astronomicznych:
    - Klub Astronomiczny, to były nie tylko obozy, to był styl życia. Gdy się było w liceum, później na studiach jako opiekun i organizator tych spotkań, to oczekiwało się na te kontakty z kolegami o podobnych zainteresowaniach, podobnym charakterze. Był to dla mnie bardzo ważny aspekt życia, bardzo ważne doświadczenie i praktyka.

   Wywiadu z Piotrem Fitą posłuchasz tutaj: Gość Radia ZW

    - Na początku był to wielodyscyplinowyy ruch dla młodych - mówi astronom Marek Szczepański z Planetarium Śląskiego, pomysłodawca i założyciel Klubu Astronomicznego „Almukantarat” - Była tu astronomia, etnografia, archeologia, geografia, teatrologia. Dyscypliny pozaszkolne, którymi się młodzież interesowała. I udało się, bo Klub do dzisiaj funkcjonuje. Ja reprezentuję nauki ścisłe, interdyscyplinarną astronomię i ta młodzież, która jest tutaj dzisiaj, to kontynuuje. Część z nich uczestniczy w Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej z astronomii i astrofizyki, to już jest działalność na zewnątrz. W tym roku pojadą do Chin. Zwyciężczyni jest właśnie z tego ruchu uczniowskiego. To mnie bardzo cieszy i wracam tutaj zawsze z wielką radością.

    - 35-lecie to piękny jubileusz. Nasz Klub, jako jeden z nielicznych, może się pochwalić takim wynikiem jeżeli chodzi o stowarzyszenia naukowe - dodaje Kacper Lawera, sekretarz Klubu i kierownik obozów astronomicznych - Cieszę się, że tyle sław tutaj przyjechało i z kadry z Załęcza, i z Towarzystwa Astronomicznego, Planetarium Śląskiego i nasi członkowie, również honorowi, którzy dzisiaj są dyrektorami Centrum Astronomicznego, profesorami, ale też starszymi kolegami, którzy zawsze wspierają nas młodych w działalności naszego Klubu.

    - Jako gospodarz terenu gminy Pątnów niezwykle cieszy mnie fakt, że od 35 lat w Nadwarciańskim grodzie w Załęczu Wielkim odbywają się obozy astronomiczne - mówi wójt gminy Pątnów, Jacek Olczyk - Przyjeżdżają tutaj uczniowie z całej Polski. Mieszkając tutaj na tych terenach do czasów studiów prawdę mówiąc nic nie wiedziałem o istnieniu Klubu Almukantarat, dopiero na studiach, w Krakowie dowiedziałem się od poznanych kolegów, że świetnie znają Załęcze i przyjeżdżają tutaj od kilku lat na obozy astronomiczne. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Podczas jubileuszu 35-lecia, kiedy była podsumowana cała historia działalności, ogromne sukcesy Klubu Astronomicznego, jestem pełen słów uznania dla działalności i dla samego faktu, że miłośnicy astronomii z całej Polski zjeżdżają się właśnie tutaj do gminy Pątnów, do Załęcza Wielkiego, do Nadwarciańskiego Grodu i z tego, co słyszę, będą tutaj jeszcze zjeżdżać przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

   Prof. dr hab. Piotr Życki, dyrektor Centrum Astronomicznego im Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy Klubu Astronomicznego „Almukantarat”:
    - Załęcze jest niezwykłym i bardzo przyjaznym miejscem. Zawsze spotykaliśmy się tutaj z życzliwością. Jednym z elementów było np. to, że Załęcze, jako Ośrodek Harcerski, pozwalał być tutaj nam, w większości nie harcerzom. Lokalizacja, wyposażenie, zaplecze, do tego ta atmosfera, to wszystko powodowało, że Załęcze było i jest nadal takim optymalnym miejscem w którym chce się być i tutaj można tę działalność prowadzić. Wspomnień bardziej szczegółowych z Załęcza jest mnóstwo, przez tyle lat zebrało się mnóstwo historii, oczywiście można byłoby opowiadać oficjalnie i nieoficjalnie przez długie godziny, ale nigdy nie było tutaj żadnego elementu negatywnego, to są zawsze bardzo pozytywne wspomnienia.


   Klub Astronomiczny „Almukantarat” jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. Klub organizuje obozy letnie oraz spotkania śródroczne, na których prowadzone są wykłady teoretyczne z astronomii, jak również obserwacje nieba. Te spotkania to nie tylko nauka, ale również wypoczynek w przepięknie położonych polskich miejscowościach.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA