Nowe siłownie zewnętrzne w Wydrzynie i w Stawie

   Dwa nowe miejsca rekreacyjne powstały w Wydrzynie i Stawie w gminie Czarnożyły, której mieszkańcy coraz bardziej doceniają ruch na świeżym powietrzu i aktywnie spędzony czas. Inwestycje udało się zrealizować dzięki Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, która pozytywnie oceniła wnioski złożone w ramach programu wsparcia budowy infrastruktury rekreacyjnej – siłowni napowietrznych i kortów tenisowych.

Andrzej Modrzejewski, wójt gminy Czarnożyły:
    - Jest takie zapotrzebowanie. Mieszkańcy zgłaszają na spotkaniach wiejskich. Zresztą zmienia się styl życia również mieszkańców wsi. Może już mniej pracują fizycznie i potrzebują ruchu, w związku z tym jest takie zapotrzebowanie. Akurat te dwie siłownie, w Wydrzynie i Stawie, zostały zrealizowane ze środków pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania, natomiast na ostatniej sesji przeznaczyliśmy również dodatkowe środki i chcemy takie siłownie zrealizować w sołectwie Gromadzice, w Raczynie i w Łagiewnikach. Myślę, że te siłownie powstaną jeszcze w tym roku. A oprócz tego warto dodać, że mamy już siłownie w Czarnożyłach, Opojowicach i w Stawku. Tak że troszkę tych urządzeń na terenie gminy Czarnożyły już mamy.


   W Wydrzynie oddano do użytku pięć elementów siłowni o wartości 17 650 zł, natomiast w Stawie zamontowano cztery urządzenia za kwotę 14 883 zł. Projekty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Montażu urządzeń dokonała firma Fit Park z Torunia.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA