Stacja Uzdatniania Wody w Świątkowicach w ruinie

   Remont Stacji Uzdatniania Wody w Świątkowicach jest bardziej niż pilny. Może zdarzyć się tak, że mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Lututów któregoś dnia nie będą mieli wody. Ta stacja to prawie ruina, która od wielu lat nie była remontowana, mówi wójt Marek Pikuła i dodaje, że starania gminy o pieniądze na remont tego obiektu nie przyszły łatwo:
    - W lutym 2017 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na dotację remontu wspomnianej stacji w Świątkowicach oraz budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Lututowie. Po weryfikacji znaleźliśmy się na 60. miejscu, a dofinansowanie otrzymało 55 wniosków. Stacja uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Świątkowice, Swoboda, Brzozowiec, Bielawy, Kolonia Dobrosław, Dobrosław, Hipolity, Łęki Małe, Łęki Duże znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wręcz grozi zamknięciem stacji przez sanepid. W związku z tym , że byliśmy na liście rezerwowej dofinansowania z funduszy europejskich PROW, czyniłem starania także o możliwość uzyskania środków z innych źródeł, mam tu na myśli WFOŚiGW w Łodzi. W tym celu została podjęta uchwała Rady Gminy w Lututowie o pozyskaniu dotacji i zaciągnięciu pożyczki. W związku z podjętymi skutecznymi działaniami jednak udało się otrzymać dofinansowanie z PROW w kwocie 1 mln 146 tys. Wartość kosztorysowa to prawie 1 mln 800 tys. Różnicę mamy zabezpieczoną w budżecie. Remont stacji i budowę kanalizacji przewiduję etapami, część realizować będziemy jeszcze w tym roku, zakończenie w 2019.


   Jak podkreśla wójt Pikuła, dzięki tej inwestycji poprawi się jakość oraz parametry dostarczanej wody.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA