Którą szkołę wybrać? Dziś zakończyła się rejestracja kandydatów

   Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zakończyła się dziś w południe. Każdy z kandydatów musiał zrobić sobie zestawienie oddziałów, do których chciałby się dostać. Teraz automatycznie system komputerowy, w zależności od rezultatów, które uzyskali uczniowie w trakcie egzaminów gimnazjalnych i ocen na świadectwach oraz potwierdzonych dodatkowych osiągnięć, przypisuje kandydatów do poszczególnych oddziałów.

Zenon Kołodziej, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu:
    - Ilość punktów decyduje o tym, czy ktoś znajdzie się w tej wymarzonej klasie, czy też system go przerzuci do klasy drugiej, bo tam są miejsca, a w tej klasie pierwszej tego miejsca nie będzie, bo tych punktów mu zabraknie. Wydłużony do jutra, do godziny 15:00, jest czas uzupełniania złożonej dokumentacji o dodatkowe osiągnięcia, które to uczniowie mogli mieć w minionym roku lub wcześniej, w trakcie trwania edukacji, a które również mogą rzutować na ilość punktów. Dodatkowe osiągnięcia są również, oczywiście w mniejszym stopniu niż osiągnięcia edukacyjne, punktowane. Trzeba mieć udokumentowane te osiągnięcia. To musi być dokument wystawiony przez organizatora o zajęciu określonego miejsca w danej olimpiadzie czy w danym konkursie, które jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o punktację danego kandydata.


   Może zdarzyć się tak, że kandydatów do niektórych oddziałów może być więcej albo nie być ich wcale, podkreśla Zenon Kołodziej:
    - Wtedy taki oddział zostaje zamknięty. I co roku mamy takie sytuacje, że otwieramy dodatkowe oddziały, na które to popyt absolwenta wydziału jest większy i zdarza się, że zamykamy oddziały, w których to uczniowie nie chcą się uczyć. Od wielu lat stosujemy w naszym powiecie zasadę taką, że pod kandydata przygotowujemy miejsce. Jest wielu kandydatów, którzy chcą się uczyć w danej klasie, w danym typie kształcenia zawodowego bądź ogólnego, to takie możliwości stwarzamy. Nie ma możliwości, żeby wybrać indywidualnie dla siebie klasę, ale te popularne klasy są często podwójnie tworzone. Zdarzało nam się nawet, że tworzyliśmy klasy potrójne. Rzadko, ale takie sytuacje były.


   Listy kandydatów do poszczególnych klas zostaną wywieszone w szkołach 12 lipca do godziny 11:00.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA