Które zabytki z naszego regionu otrzymały dotacje z budżetu województwa?

   5 milionów złotych - tyle w tym roku m.in. na renowację zabytków przeznaczyli radni Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z całej puli spora kwota trafi do powiatu wieluńskiego.
    - Gmina Skomlin otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 roku, który mieści się w miejscowości Skomlin - 38 tysięcy 700 złotych. Parafia katolicka św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie - 61 tysięcy 600 złotych. Parafia św. Filipa i Jakuba w Skomlinie - 61 tysięcy 600 złotych. Właściciel XIX-wiecznego spichlerza dworskiego w Konopnicy, na I etap prac przy remoncie tego obiektu - 61 tysięcy 600 złotych. Parafia Rzymsko-Katolicka w Dzietrznikach na kościół filialny w Grębieniu otrzymała dofinansowanie w kwocie 61 tysięcy 600 złotych. Parafia w Dąbrowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 tysiące 100 złotych. Wieluńska kolegiata, czyli Parafia NMP w Wieluniu otrzymała pieniądze na konserwację obrazu na płótnie „Matka Boska z dzieciątkiem” - 8 tysięcy 800 złotych. W sumie na zabytki zlokalizowane na terenie powiatu wieluńskiego kwota dofinansowania wyniosła 317 tysięcy złotych.
- mówił Andrzej Chowis, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Więcej na temat szczegółów przyznawania dotacji przez Sejmik Województwa Łódzkiego posłuchacie w rozmowie z Andrzejem Chowisem:

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA