Praktyki zagraniczne w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu (zdjęcia)

   Uczniowie ZS nr 3 w Wieluniu odbyli praktyki zagraniczne na Malcie oraz w Hiszpanii. Grupa 45 uczestników projektu z trzech klas technikum: handlowiec, spedytor oraz teleinformatyk przez miesiąc kształciła się oraz doskonaliła swoje umiejętności zawodowe i językowe, a także uczestniczyła w zajęciach kulturowych, których najważniejszym punktem były wycieczki.
   Celem wyjazdu uczniów były m. in. podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym, przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny i dynamiczny rynek pracy czy też zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych oraz edukacji pozaszkolnej.

Monika Włodarczyk, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZS nr 3:
    - Uczniowie technika handlowca byli na praktykach w placówkach handlowych. Natomiast nasi przyszli spedytorzy pracowali w magazynach oraz wykonywali prace biurowe. Myślę, że każdy uczeń ma miłe wrażenia po tych praktykach. Myślę, że zarówno rodzice, jak i dyrekcja czy nauczyciele jesteśmy bardzo dumni z osób biorących udział w praktykach zagranicznych, ponieważ znakomicie przystosowali się do nowych warunków, sumiennie wywiązywali się ze swoich obowiązków zawodowych oraz wydaje mi się, że zdali na ocenę celującą egzamin z dorosłości.


Wiktoria Buła, uczennica klasy o profilu technik handlowiec:
    - Staż był po prostu wspaniały, wiele się tam nauczyliśmy. Nauczyłam się samodzielności, życia na własną rękę i oczywiście odpowiedzialności.


Patryk Hadryś, uczeń klasy o profilu technik handlowiec:
    - Taka swoboda każdego dnia, myślę, że to było najlepsze. Jest to pewnego rodzaju poprawienie swojej rozmowy w języku angielskim, poznawania świata, poznawanie nowych ludzi.


Szymon Bojer, uczeń klasy o profilu technik handlowiec:
    - Atmosfera była po prostu świetna. Pracowaliśmy blisko siebie. Opieka naprawdę była wspaniała. Gdy mieliśmy problemy, zostały one rozwiązywane.


Beata Korytna, nauczyciel języka angielskiego w ZS nr 3:
    - Bardzo wysoko oceniam tegoroczne praktyki. Była wspaniała młodzież, tak że myślę, że to też było bardzo ważne, istotne. Myślę, że wszyscy byli pozytywnie nastawieni wyjeżdżając i z takimi pozytywnymi emocjami wrócili. Po pierwszych rozmowach z młodzieżą wiem, że są bardzo zadowoleni. Przede wszystkim poznali inny kraj i mieli możliwość sprawdzenia siebie przede wszystkim jako osoby dorosłe.


   Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu w przyszłym roku szkolnym ponownie bierze udział w projekcie ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.


Fot. ZS nr 3 w Wieluniu
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA