„Show” - świetny spektakl w Ostrówku na podsumowanie projektu (galeria zdjęć)

   W Szkole Podstawowej w Ostrówku podsumowano projekt „Nałogom mówimy NIE!”. To profilaktyczna akcja skierowana do dzieci i młodzieży, a realizowana poprzez szereg inicjatyw: konkursów, pogadanek, spotkań ze specjalistami i występów artystycznych. Wydarzeniu towarzyszył Międzyszkolny Konkurs Piosenki Profilaktycznej, ale gwoździem programu okazał się spektakl „Show” z główną rolą Aleksandry Jackson Cole.
    - Spektakl „Show” porusza różne problemy, z którymi boryka się dzisiejsza młodzież. Poczynając od problemów rodzinnych, rówieśniczych, kończąc na uzależnieniach - mówi Katarzyna Wesołowska, nauczycielka języka polskiego, która przygotowała spektakl. - Młodzi aktorzy w dosadny sposób przekazali swoim koleżankom i kolegom, jaką siłę w dzisiejszych czasach mogą mieć media, internet, że często potrafią zniszczyć człowieka. I muszę dodać, że przygotowując ten spektakl, kolejny raz przekonałam się, że młodzież chętnie angażuje się w tego typu projekty. I myślę, że im i mnie oczywiście również przynosi to ogromną satysfakcję.

   Projekt koordynuje pedagog szkolny, Anna Wojcieszak, która podkreśla, że projekt ten jest podyktowany troską o dobro uczniów, którym ma pomóc ustrzec się przez uzależnieniami i konsekwencjami z nich wynikającymi:
    - Chcemy przeciwdziałać problemom związanym z nadmiernym korzystaniem z telefonów komórkowych, paleniu papierosów, piciu alkoholu i braniu narkotyków. Nie godzimy się na nadużywanie „komórek” przez naszych uczniów, wśród których zanika żywy dialog. Zależy nam na tym, aby żaden uczeń nie padł ofiarą własnej naiwności, braku krytycyzmu w myśleniu, niewiedzy o skutkach palenia, picia czy „brania”.

    - W tym spektaklu młoda dziewczyna pod wpływem mediów traci własne zdanie, zatraca się w sobie - mówi uczennica, Aleksandra Swat, która wystąpiła w podwójnej roli, jako wokalistka i odtwórczyni jednej z ról. - Taki spektakl to bardzo dobry pomysł, bo jest to szansa dla uczniów, aby wykazać się kreatywnością i aktorstwem. Myślę, że dla uczniów jest to korzystne, bo staramy się to przekazać w taki sposób, żeby ten spektakl trafił do jak największej liczby osób i tych najmłodszych i starszych.

   Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, które są wsparciem dla projektów profilaktycznych. Materialnie wspiera szkołę między innymi Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Ostrówek, a merytorycznie Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu:
    - Jest to wieloletnia współpraca owocująca w różne przedsięwzięcia ze strony szkoły i z naszej również, aczkolwiek szkoła w Ostrówku jest prekursorem wielu wspaniałych inicjatyw, działań, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestię nałogów i walkę z nimi. - mówi asp. Mariusz Olgomiec z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii.

    - To są działania, które były prowadzone przez cały rok szkolny - mówi dyrektor szkoły, Andrzej Jażdżyk. - Uczniowie wyposażeni są w wiedzę na temat różnego rodzaju uzależnień. Odbywa się to na godzinach wychowawczych, podczas spotkań z pedagogiem, przedstawicielami policji, Sanepidu oraz Sądu Rodzinnego. Młodzież i dzieci są zaangażowane w profilaktykę i widać, że chcą to robić.

    - W tej szkole jest dobra tradycja organizowania takich wydarzeń profilaktycznych. Wcześniej to właśnie Gimnazjum podejmowało takie inicjatywy i myślę, że one odniosły konkretny skutek, a przede wszystkim dały światopogląd dzieciom i młodzieży. Myślę, że to jest bardzo ważne i chcę bardzo podziękować wszystkim tym młodym ludziom, którzy angażują się w te działania i ich nauczycielom - podsumowuje wójt gminy Ostrówek, Ryszard Turek.


   Warto dodać, że w pierwszym półroczu tego roku w szkole przeprowadzono ankietę diagnozującą zagrożenie uzależnieniami wśród uczniów. Jej wyniki pokazują stopień zagrożenia uzależnieniami od papierosów, alkoholu i narkotyków. Szkoła Podstawowa w Ostrówku od października tego roku będzie nosiła imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA