Wieluń: za nami konferencja „Za życiem - wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością, szansą na rozwój rodzin” (zdjęcia)

   „Za życiem - wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością, szansą na rozwój rodzin” to temat dzisiejszej konferencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Wieluniu. Na spotkaniu licznie zgromadzili się specjaliści oraz nauczyciele i rodzice. Mówiono m.in. o wsparciu dzieci z niepełnosprawnością i zasadach przyznawania świadczeń, jakie przysługują rodzinie.

Barbara Puchała, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu:
    - Zaproszenie kierowaliśmy do wszystkich mieszkańców powiatu wieluńskiego, którzy są zainteresowani, bądź to możliwością skorzystania z pozyskania informacji dotyczących świadczeń, które są udzielane w ramach programu „Za życiem”, bądź też dla rodziców, którzy tak naprawdę są grupą docelową, do której kierowane są działania tego typu. Opowiemy dzisiaj o tym, co wydarza się na terenie powiatu wieluńskiego we współpracy instytucji, które odpowiadają za sektorową realizację poszczególnych zadań. Z ramienia naszej poradni opowiemy o tym, jak funkcjonuje ośrodek specjalistyczny, który zapewnia wsparcie dla dzieci w ramach tego programu. Będziemy również mieli okazję usłyszeć o tym, co w kwestii pomocy dla dzieci niepełnosprawnych w zależności od stopnia orzeczonej niepełnosprawności. Będziemy mogli posłuchać o tym, jakie świadczenia przysługują rodzinie w sytuacji wystąpienia głębokiej niepełnosprawności u dziecka. Spory pakiet informacyjny dotyczący tego, co na bieżąco w ramach realizacji tego programu na terenie powiatu się wydarza.

    - Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny na terenie naszego powiatu organizowana jest konferencja poświęcona osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom niepełnosprawnym. - mówi Marek Kieler, wicestarosta wieluński. - Jaki to jest problem społeczny w tej chwili, to można usłyszeć i zobaczyć przez media. Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie domagają się większych nakładów w tej sferze społecznej, aby to życie osób z niepełnosprawnością było łatwiejsze. Tutaj nie ukrywamy, że wymiar finansowy z naszego punktu widzenia jest bardzo istotnym elementem ich życia, bo chcą żyć normalnie, tak jak my, zwykli, pełnosprawni. Mam nadzieję, że ta konferencja da możliwość skorzystania z różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.

   Wykład na temat „Wsparcie dla rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością” wygłosiła dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, Danuta Drutowska:
    - Chciałabym przedstawić krótką prezentację na temat wsparcia, jakie dedykuje dla osób z niepełnosprawnością, dla rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, które realizuje Powiatowe Centrum. Wsparcia polegają na dofinansowaniu do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Realizujemy dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, jak również dofinansowanie do barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Chciałabym również przedstawić państwu, w jaki sposób w ogóle odbywa się sposób orzekania o niepełnosprawności, bo wiem, że z tego tematu też niektóre osoby nie posiadają pełnej wiedzy, w związku z tym też kilka słów na ten temat.
   „Zasady przyznawania świadczeń rodzicom dziecka z niepełnosprawnością” to temat wykładu przygotowanego przez kierownika Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Wieluniu, Katarzynę Gasztyk:
    - Moja prelekcja będzie dotyczyła jednorazowego świadczenia w kwocie 4 tys. zł, które jest wypłacane w związku z ustawą „Za życiem” oraz świadczeń, które są przyznawane w sytuacji, kiedy dzieci legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydaje mi się, że część społeczeństwa być może jest niedoinformowana, jeżeli chodzi o uzyskanie pomocy i wiadomości, które mogą później wykorzystać przy ubieganiu się o wypłatę pewnych świadczeń, więc warto o tym mówić.
   O obszarach wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością ze strony specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu mówiła Sylwia Cop:
    - W tej chwili będziemy zajmować się rządowym projektem, który niedawno wszedł. Nazywa się „Za życiem” i jest to program kompleksowego wsparcia dla rodziny dziecka, który nakierowany jest głównie na pomoc bardzo wczesną, na wczesną profilaktykę, wczesną pomoc terapeutyczną, diagnostyczną i wszelkiego rodzaju inną pomoc specjalistyczną przez wszystkie placówki, które zajmują się małym dzieckiem. W szczególności nakierowany jest na pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością w wieku już od urodzenia, czyli od 0 do 3 lat. Chcemy na dzisiejszej konferencji podkreślić wagę tego programu.


   Po wykładach zaproszono zgromadzonych na panel dyskusyjny. Spotkanie zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu pod patronatem starosty wieluńskiego.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA