Uczniowie ZS nr 3 z Wielunia wyjeżdżają na zagraniczne praktyki

   Już jutro 45 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu wyjedzie na zagraniczne praktyki do Hiszpanii i na Maltę. W ramach realizowanego przez placówkę projektu „Europa Kształci Zawodowo IV” uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje w zawodach: technik handlowiec, technik spedytor, technik teleinformatyk.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej szkoły: „Praktyki zagraniczne w Hiszpanii i na Malcie stworzą młodzieży szerokie spektrum możliwości. Praca w tych sektorach wymaga od kandydata wielu umiejętności, takich jak: poprawna obsługa klienta międzynarodowego, swoboda językowa, komunikatywność, tolerancja, empatia oraz praca w grupie. Praktykanci odbywający praktykę w firmach sektora handlowego i spedycyjnego, zyskają szansę na obcowanie z profesjonalistami z dziedziny informatyki, spedycji oraz handlu. Miejsca praktyk zapewniają rozwój językowy - nacisk kładziony jest na naukę języka branżowego, zapoznanie się z nowościami technologicznymi oraz kulturą pracy w firmie międzynarodowej, w której kontakt z klientem ma charakter globalny. W dobie rozwoju handlu zagranicznego i logistyki, praktykanci zyskają nowe narzędzia i standardy światowe, które przydatne będą do ich przyszłej pracy w Polsce lub za granicą”.

Więcej o projekcie przeczytacie tutaj.

Fot. Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA