Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok na półmetku

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dobrze ocenia tempo składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wnioski o dopłaty złożyło 700 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej o tej porze odebrano ich 305 tys. W tym roku zgodnie z unijnymi przepisami trzeba je złożyć drogą elektroniczną. Rolnicy zgłaszają jednak do Agencji trudności dotyczące zarówno obsługi aplikacji, jak i błędów aplikacji. Tłumaczy Beata Orzołek, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    - Od tego roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli płatności rolno-środowiskowe, płatności ekologiczne, płatności ONW i płatności na zalesianie składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która od 15 marca jest dostępna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodam jeszcze, że obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej wynika z rozporządzenia Unii Europejskiej z 2014 roku, zgodnie z którym od 2018 roku wszystkie wnioski o płatność muszą być złożone w formie elektronicznej na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Aplikacja eWniosekPlus jest aplikacją przyjazną. Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik będzie prowadzony za pomocą tzw. kreatora. Na bieżąco będą prezentowane podpowiedzi i komunikaty o stwierdzonych błędach lub brakach we wniosku czy też informacje o dołączeniu niezbędnych, wymaganych załączników. Poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości. Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co w konsekwencji przyspieszy ich obsługę oraz da szansę na sprawniejszą realizację płatności. Agencja zorganizowała w każdym biurze powiatowym tzw. pomoc techniczną. Jest to stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z którego każdy chętny rolnik będzie mógł skorzystać. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku w gospodarstwie wystąpiły zmiany np. w sposobie użytkowania gruntu, rolnik może złożyć zmianę do wniosku do 1 czerwca. Ostatecznym terminem złożenia zmian do wniosku jest 11 czerwca. I zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków złożone do 1 czerwca nie będą skutkowały zmniejszeniem płatności.


   Termin składania wniosków mija 15 maja. Po tej dacie można jeszcze składać wnioski do 11 czerwca, ale za każdy dzień zwłoki rolnik utraci 1% należnej mu dopłaty.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA