Dzieci rolników mogą już starać się w KRUS o wakacyjne turnusy rehabilitacyjne. Termin składania wniosków mija 11 maja

   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do 11 maja przyjmuje wnioski na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników. Turnus ma trwać 21 dni, a skorzystać będą mogły w dzieci urodzone w latach 2003 - 2011. Wskazaniem do skierowania dziecka na turnus jest rozpoznanie wad postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego. W tym roku z turnusów rehabilitacyjnych skorzystać może 90 dzieci z województwa łódzkiego. Mówi Przemysław Kraska z łódzkiego oddziału KRUS:
    - Analizując poprzednie lata, gdzie takie turnusy były organizowane, to przede wszystkim są to turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, które posiadają jakieś wady, jeśli chodzi o rozwój ruchu lub rozwój układu oddechowego. To są turnusy w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS, które są jak gdyby ukierunkowane na leczenie i rehabilitację tych schorzeń. Wszyscy zainteresowani będą mogli w placówkach terenowych KRUS uzyskać informacje na temat właśnie warunków, jakie muszą spełnić dzieci. Takie turnusy rehabilitacyjne organizowane są w okresie wakacji w naszych ośrodkach, które są położone na terenie Polski, zarówno w górach, jak i nad morzem.


Dzieciom z województwa łódzkiego proponowany jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
1. w Szklarskiej Porębie - w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
2. w Jedlcu - terminie od 30 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty KRUS mogą skorzystać dzieci:
1. w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2003-2011) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu
2. których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok
3. samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.
Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 11 maja br.
Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (43) 824 14 18.

Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
- podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
- ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.
Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.
Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Fot. krus.gov.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA