Do 11 maja dzieci rolników mogą starać się w KRUS o wakacyjne turnusy rehabilitacyjne

   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do 11 maja przyjmuje wnioski od rolników na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników. Wskazaniem do skierowania dziecka na turnus jest rozpoznanie wad postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego. Mówi Przemysław Kraska z łódzkiego oddziału KRUS:
    - Przewidujemy, że podobnie jak w latach poprzednich w okresie wakacji takie turnusy rehabilitacyjne będą zorganizowane. W tym roku z tych turnusów będą mogły skorzystać dzieci urodzone w latach 2003-2011. Wszystkie informacje, które będą potrzebne, oczywiście będą do uzyskania w placówkach terenowych KRUS oraz naszej stronie internetowej krus.gov.pl. Tam będzie również wzór wniosku, który rodzice będą musieli dostarczyć do jednostki Kasy, aby te dzieci mogły z nich skorzystać. Przewidujemy, że ok. 90 dzieci z województwa łódzkiego będzie mogło skorzystać z takich turnusów. Ale oczywiście zachęcamy wszystkich rodziców dzieci, które mają jakieś dysfunkcje, do tego, żeby z takich turnusów korzystać. Podstawowy warunek to przynajmniej jeden z rodziców musi być ubezpieczony w KRUS.


Dzieciom z województwa łódzkiego proponowany jest wyjazd na
bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
1. w Szklarskiej Porębie - w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca
2018 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
2. w Jedlcu - terminie od 30 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r. (dzieci
z chorobami układu ruchu)

Z oferty KRUS mogą skorzystać dzieci:
1. w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2003-2011) z problemami
zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób
układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu
2. których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na
wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok
3. samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się,
jedzenie, mycie itp.
Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami,
rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 11 maja br.
Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach
Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (43) 824 14 18.

Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy w pełnym zakresie,
- podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie
nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed
złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
- ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność
do samodzielnej egzystencji.
Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.
Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA