7 tysięcy informacji z ZUS w Łódzkiem o rozliczeniu składek

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych na terenie województwa łódzkiego od połowy lutego wysyłał 7 tys. informacji do aktywnych płatników składek posiadających zadłużenie w ZUS. W pierwszej kolejności informacje wysyłane są do płatników zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tłumaczy rzecznik regionalny ZUS w Łodzi, Monika Kiełczyńska:
    - W pierwszej kolejności wpłata pokrywa najstarsze zaległości. Jeżeli więc bieżąca wpłata zaspokoi wcześniejsze zaległości, to aktualnie wymagane składki za ostatni miesiąc nie zostaną opłacone lub zostaną opłacone w niepełnej wysokości. Tymczasem warunkiem utrzymania ubezpieczenia chorobowego jest terminowa wpłata składki w wymaganej wysokości. Utrata prawa do ubezpieczenia chorobowego to utrata prawa do zasiłku w przypadku choroby. Jeżeli chodzi o wysyłkę listów na terenie województwa łódzkiego w podziale na poszczególne oddziały, to pierwszy oddział ZUS w Łodzi wysłał ponad 3350 listów, drugi oddział ZUS w Łodzi ponad 1140, a oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim ponad 2530 listów.


   Istnieje możliwość utrzymania prawa do ubezpieczenia chorobowego. W tym celu należy zwrócić się do ZUS-u z wnioskiem o przywrócenie terminu opłacenia składek i uregulować wcześniejsze zadłużenie lub rozłożyć je na raty. Jeśli Zakład wyrazi zgodę na opłacenie składki po terminie i płatnik uzupełni wpłaty, będzie mógł ponownie korzystać z ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA