Wieluń: plac Legionów za pomieszczenia po Szkole Podstawowej nr 4? Taka zamiana jest możliwa

   Pomieszczenia po byłym Kolegium Nauczycielskim są już oficjalnie własnością Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Akt notarialny został podpisany 27 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Jak powiedział nam wicestarosta, Marek Kieler, samorząd powiatowy chce pójść jeszcze dalej i przejąć cały budynek, również pomieszczenia, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi:
    - Akt notarialny miał formę darowizny w postaci przekazania przez Województwo łódzkie swojej części nieruchomości na rzecz Powiatu Wieluńskiego. Naszym zamiarem jest przejęcie całej tej części nieruchomości. Na zarządzie podjęliśmy decyzję o wystosowaniu pisma do pana burmistrza w celu podobnych działań dotyczących tej nieruchomości, abyśmy byli jedynym właścicielem tej nieruchomości. To pozwoli nam w odpowiedni sposób zagospodarować tę nieruchomość. Poczynimy usilne starania, aby ten budynek, ta nieruchomość należała w całości do powiatu wieluńskiego. Nie chcemy dostać czegoś za darmo, tylko też coś chcemy zaoferować Gminie Wieluń. Z naszego punktu widzenia ta wymiana czy zamiana będzie korzystna dla obu samorządów. Chodzi o to, że zgodnie z decyzją wojewody, który uchylił wszystkie decyzje komunalizacyjne dotyczące np. placu Legionów i ulic, które były w dotychczasowym władaniu pod zarządem Gminy Wieluń, stały się już z mocy prawa własnością Powiatu Wieluńskiego. Powiat Wieluński jest właścicielem placu Legionów, ulic Śląskiej, Augustiańskiej i innych. Chcemy w formie zamiany pozyskać nieruchomość na ulicy Piłsudskiego należącą do Wielunia, a w zamian przekazać grunty, które są w tej chwili własnością powiatu.


   Do tej pory budynek przy ul. Piłsudskiego miał trzech właścicieli: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy w Wieluniu i Urząd Marszałkowski w Łodzi. Starostwo Powiatowe w Wieluniu dąży do tego, aby był jeden właściciel. Dzięki temu prace remontowe, inwestycyjne będzie można prowadzić na całym obiekcie.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA