Trwa nabór wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. W tym roku rolnicą mogą to zrobić tylko elektronicznie

   Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok. W ciągu pięciu pierwszych dni złożyli ponad 28 tys. takich dokumentów. Najwięcej było ich w województwach małopolskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim. W tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie można złożyć tylko przez internet za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Tłumaczy Beata Orzołek, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    - Od tego roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli płatności rolno – środowiskowe, płatności ekologiczne, płatności ONW i płatności na zalesianie składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która od 15 marca jest dostępna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodam jeszcze, że obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej wynika z rozporządzenia Unii Europejskiej z 2014 roku, zgodnie z którym od 2018 roku wszystkie wnioski o płatność muszą być złożone w formie elektronicznej na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Aplikacja eWniosekPlus jest aplikacją przyjazną. Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik będzie prowadzony za pomocą tzw. kreatora. Na bieżąco będą prezentowane podpowiedzi i komunikaty o stwierdzonych błędach lub brakach we wniosku czy też informacje o dołączeniu niezbędnych, wymaganych załączników. Poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości. Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co w konsekwencji przyspieszy ich obsługę oraz da szansę na sprawniejszą realizację płatności. Agencja zorganizowała w każdym biurze powiatowym tzw. pomoc techniczną. Jest to stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z którego każdy chętny rolnik będzie mógł skorzystać. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku w gospodarstwie wystąpiły zmiany np. w sposobie użytkowania gruntu, rolnik może złożyć zmianę do wniosku do 1 czerwca. Ostatecznym terminem złożenia zmian do wniosku jest 11 czerwca. I zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków złożone do 1 czerwca nie będą skutkowały zmniejszeniem płatności.


   Termin składania wniosków mija 15 maja. Po tej dacie można jeszcze składać wnioski do 11 czerwca, ale za każdy dzień zwłoki rolnik utraci 1% należnej mu dopłaty. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa mogli do 14 marca złożyć oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich. Skorzystało z tego ponad 426 tys. rolników. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część rolników wysłała oświadczenia pocztą i minie trochę czasu, zanim wpłyną do Agencji.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA