W walce z chorobą ASF odstrzelono w Łódzkiem w tym roku już pół tysiąca dzików

   1 marca w całej Polsce rozpoczęły się kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną, związane z rozprzestrzeniającym się w coraz szybszym tempie afrykańskim pomorem świń. Myśliwi są też zobowiązani do zmniejszenia populacji dzików, które najczęściej przenoszą ten wirus. Do 6 marca odstrzelono w Łódzkiem łącznie 490 dzików. Podczas konferencji, która odbyła się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, podkreślano, że w regionie nie ma ani jednego przypadku chorób u dzików oraz nie ma żadnego ogniska choroby, jeżeli chodzi o świnie. Trzeba jednak przestrzegać ściśle zasad bioasekuracji, co będzie sprawdzać Inspekcja Weterynaryjna. Zdaniem hodowcy trzody chlewnej, Ryszarda Starka z Dzietrzkowic problem ze spełnieniem nowych zasad będą mieli przede wszystkim mali producenci:
    - Ci, którzy dużo zainwestowali w produkcję zwierzęcą, jeśli chodzi o trzodę chlewną, to oni tę bioasekurację robią od lat. W moim domu tylko trzy osoby mogą wejść do chlewni. Jeżeli wejdę do budynku, gdzie są tuczniki, to gdy chcę iść na porodówkę do prosiąt i macior, muszę się wykąpać i zdezynfekować. Założyć nowe ubrania. Nie ze względu na afrykański pomór świń, ale dobry producent trzody chlewnej bioasekurację robi również przed innymi chorobami. To się robi od wielu ostatnich lat i to już weszło w krew. Tak że profesjonalni producenci trzody chlewnej tę bioasekurację stosowali i będą stosować.


   Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Marek Sarwa podczas piątkowej konferencji powiedział, że głównym celem programu bioasekuracji jest przede wszystkim zapobieganie szerzeniu się ASF. W związku z tym Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził ponad sto spotkań, w których uczestniczyli również posłowie oraz ministrowie przedstawiając szczegółowe informacje dotyczące sposobów zwalczania ASF. Podczas konferencji Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Roman Owecki wymienił zasady bioasekuracji: stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia), bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń, używanie odzieży i obuwia ochronnego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na grupy wiekowe, zabezpieczenie wybiegu dla świń z podwójnym ogrodzeniem, jeżeli świnie są wypuszczane na wybiegi, prowadzenie rejestru pojazdów i osób, które wjeżdżają na teren gospodarstwa i wyjeżdżają, zakaz wnoszenia i wwożenia dzików żywych i martwych, zakaz dopuszczania do czynności związanych z obsługą świń osób, które w ciągu ostatnich 72 godzin zajmowały się odstrzałem zwierząt.

Fot. lodzkie.eu
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA