Gmina Pątnów: Pieniądze trafiły do klubów sportowych i fundacji

   Pieniądze z budżetu gminy Pątnów przeznaczone na realizację zadań publicznych trafiły do klubów sportowych i fundacji. Kto i jakie wsparcie otrzymał?
    - W ostatnich dniach rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowia. Na ten cel gmina przeznaczyła w tym roku 35 tysięcy złotych. Wysokość przyznanych środków została podzielona między cztery kluby sportowe: Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie otrzymał 21 tysięcy złotych, Uczniowski Klub Sportowy Jurajczyk w Pątnowie - 4800 złotych, Uczniowski Klub Sportowy Sprinter - 4200 złotych, Uczniowski Klub Sportowy Załęczak - 5000 złotych. Przewidzieliśmy również niewielkie środki na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wpłynęły do nas dwie oferty. Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek” z siedzibą w Pątnowie otrzymała 4 tysiące złotych. Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie otrzymał tysiąc złotych.


- mówił wójt, Jacek Olczyk.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA