Więcej danych z akt pracowniczych trafi do ZUS

   ZUS przygotowuje się do projektu e-Akta. Ma to związek ze zmianami okresu archiwizacji danych pracowniczych. Nowe przepisy będą obowiązywać od przyszłego roku.
    - Od stycznia przyszłego roku akta pracownicze za nowo zatrudnionych pracowników pracodawca będzie musiał archiwizować tylko przez 10, a nie 50 lat. W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych pracodawcy będą przekazywali do ZUS szerszy zakres informacji za pracowników, co pozwoli zabezpieczyć ich prawa nabyte, dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy będą mogli przechowywać wskazane akta w formie elektronicznej. ZUS przygotowuje się do zmian i przystępuje do modyfikacji Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS, a przygotowania do elektronizacji akt pracowniczych Zakład rozpoczyna od ogłoszenia przetargu na modyfikację swojego systemu informatycznego pod kątem możliwości gromadzenia danych z akt pracowniczych. Jak mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, chcemy rozstrzygnąć ten przetarg jeszcze przed wakacjami, tak by wykonawca miał pełne 6 miesięcy na przygotowanie naszego systemu informatycznego do pełnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej.


- wyjaśniała Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. łódzkiego. Krótszy może być też okres archiwizowania dokumentacji za lata 1999-2018. W tym przypadku pracodawca będzie musiał przekazać do ZUS oświadczenie o zamiarze złożenia raportu informacyjnego za osoby po raz pierwszy zgłoszone do ubezpieczeń w tym czasie oraz przekazać raport informacyjny z niezbędnymi danymi.
   Co więcej, od 2019 roku płatnicy składek będą musieli przekazywać do ZUS dodatkowe informacje dotyczące kwoty przychodu w danym miesiącu. W dokumencie wyrejestrowującym z ubezpieczenia konieczne będzie podanie danych dotyczących rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy (np. datę czy tryb rozwiązania stosunku pracy).
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA