Od tego miesiąca właścicielem pomieszczeń po Kolegium Nauczycielskim będzie starostwo w Wieluniu

   Pod koniec marca zostanie podpisana umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego a Starostwem Powiatowym w Wieluniu w celu przekazania pomieszczeń po byłym Kolegium Nauczycielskim przy ul. Piłsudskiego w Wieluniu. Pomieszczenia posłużą teraz uczniom chcącym się kształcić w II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

   Starania, aby pozyskać pomieszczenia na rzecz starostwa powiatowego, były czynione od dawna, mówi Andrzej Stępień, starosta wieluński:
    - Już jesteśmy po wszystkich przeszkodach formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do aktu notarialnego i od tego momentu będziemy mogli mówić, że jesteśmy właścicielem prawie 85% powierzchni i otoczenia, czyli tego wszystkiego, co w tym kompleksie edukacyjnym się znajduje. Również jesteśmy w trakcie korespondencji z Urzędem Miejskim w Wieluniu, żeby te pozostałe 15%, które jest w gestii Urzędu Miejskiego, przeszło pod powiat, aby cały obiekt był w rękach jednego właściciela. Czekamy na odpowiedź Urzędu Miejskiego i stanowisko Rady Miejskiej. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim wzbogacimy się, będziemy właścicielem dużego majątku, który przeznaczymy na cele edukacyjne. Te pomieszczenia będą nam bardzo potrzebne, bo przecież jesteśmy przed przyjęciem tego podwójnego rocznika, czyli uczniów, którzy skończą ósmą klasę szkoły podstawowej i trzecią klasę wygasających gimnazjów.


   Akt notarialny zostanie podpisany 27 marca.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA