W powiecie wieruszowskim trwają prace związane z Centrum Usług Społecznych

   Wieruszowskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z trzema gminami: Lututów, Bolesławiec i Wieruszów oraz dwiema organizacjami pozarządowymi realizują wspólny projekt pod nazwą Centrum Usług Społecznych. Po stronach samorządu będzie leżało przygotowanie Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych oraz realizacja usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami.
    - Wspólnie ze stowarzyszeniami będziemy przygotowywać obiekty do treningowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w warunkach zbliżonych do domowych – są to tak zwane mieszkania treningowe. Powiat do tego celu udostępnił budynek przy ulicy Waryńskiego w Wieruszowie. My, jako starostwo powiatowe, przyjęliśmy na siebie część obowiązków wykonania remontu i tego obiektu. W ramach środków, które są pozyskane w ramach tego programu, organizacja pozarządowa, czyli Stowarzyszenie Integracyjne „Klub otwartych serc” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Wieruszowie będą realizować dalsze zadania w tych obiektach. Zakres świadczonych usług będzie polegał na wykonaniu usług opiekuńczych, a odbywać się będzie w gminie Lututów. Będziemy mieli usługi mieszkalnictwa treningowego i wspieranego, które będą odbywać się w Wieruszowie. Będą również realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i tutaj zarówno gmina Wieruszów, jak i gmina Bolesławiec będą realizowały to zadanie. Będą również usługi asystenckie w miejscu zamieszkania, które będą realizowany przez TPD oddział w Wieruszowie oraz usługi wspierające dla opiekunów niesamodzielnych osób. Będą to m.in. grupowe poradnictwo specjalistyczne, które będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Usługo tego typu będą świadczone przez wyspecjalizowane osoby m.in. psychologów, pedagogów i dietetyków.


- mówił starosta powiatu wieruszowskiego, Andrzej Szymanek. Projekt jest realizowany dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach wsparcia społecznego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA