Wieluń: uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych (galeria zdjęć)

   Od wykładu dr. Tomasza Toborka, pracownika łódzkiego IPN, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej rozpoczęły się wczoraj uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wieluniu. Po prelekcji na scenie zaprezentowali się harcerze z 5. Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego „Piątka” i 4. Wieluńskiej Drużyny Harcerskiej „Watra”. Kolejnym punktem uroczystości była msza w wieluńskiej kolegiacie.

Jan Grudnik, drużynowy 5. Wieluńskiej Drużyny Wędrowniczej:
    - To bardzo ważne święto dla harcerzy. Przygotowaliśmy krótki montaż recytatorsko-muzyczny, przedstawimy go w ramach części artystycznej dzisiejszych uroczystości. Które z wartości Niezłomnych chcielibyśmy kultywować? Myślę, że służbę bliźnim, braterstwo i miłość do ojczyzny. Każdy z nas jest Polakiem i powinien pamiętać o tych, co oddawali życie za Polskę, a potem niejednokrotnie byli jeszcze zniesławiani.

dr Tomasz Toborek, IPN oddział w Łodzi:
    - Wieluń był jednym z ważniejszych ośrodków działania Konspiracyjne Wojska Polskiego. Po Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim to trzeci ośrodek, w którym było najwięcej żołnierzy i działali w najbardziej energiczny sposób. Tu również rozwinięta była sieć wywiadu, nie sposób nie wspomnieć też o działalności „późnego” KWP, czyli Jana Małolepszego „Murata” i wielu ludzi, którzy zaangażowali się w działalność niepodległościową. Konspiracyjne Wojsko Polskie to największa organizacja antykomunistycznego podziemia, działająca po II wojnie światowej w centralnej Polsce. To było ponad 2,5 tysiąca żołnierzy działających w okręgu łódzkim i okręgu górnośląskim pod dowództwem kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. KWP działało od maja 1945 roku pod dowództwem „Warszyca” do połowy 1946 roku, ale działały jeszcze II i III Komendy KWP. Dowódcę III Komendy, Jana Małolepszego „Murata”, bohatera ziemi wieluńskiej, aresztowano w końcu 1948 roku, osądzono w marcu 1949, pojedynczy żołnierze KWP działali, właściwie ukrywali się do 1954 roku. Wtedy to aresztowano Józefa Ślęzaka „Muchę” i Ludwika Danielaka „Bojara”, obu zamordowano w 1955r.

   Wydarzenie zakończyło się złożeniem kwiatów pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego oraz na cmentarzu pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

Posłuchaj:


REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA