W marcu ruszą kontrole hodowli trzody chlewnej. Te, które nie spełnią wymogów bioasekuracji, będą likwidowane

   W marcu w całej Polsce rozpoczną się kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną, związane z rozprzestrzeniającym się w coraz szybszym tempie afrykańskim pomorem świń. Tam, gdzie nie będą spełniane wymogi bioasekuracji, hodowcy będą mieli 4 miesiące na wprowadzenie zmian bądź likwidację produkcji. Hodowcy trzymający do 50 sztuk świń mogą liczyć przez 3 lata na rekompensatę, jeśli dobrowolnie zrezygnują z hodowli. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że po wprowadzeniu obowiązkowego programu bioasekuracji nawet 15% gospodarstw zrezygnuje z hodowli. Oznacza to spadek pogłowia do 1,5 mln sztuk świń. Zdaniem Ryszarda Starka, właściciela fermy trzody chlewnej w Dzietrzkowicach, małe lub niedoinwestowane hodowle wyraźnie rezygnują z walki i konieczności spełniania zwiększonych wymogów bioasekuracji. Duże fermy są zabezpieczone:
    - Wielu producentów jest już zniechęconych i powoli zaprzestaje produkcji trzody chlewnej. Natomiast ci, którzy dużo zainwestowali w produkcję zwierzęcą, jeśli chodzi o trzodę chlewną, to oni tę bioasekurację robią od lat. W moim domu tylko trzy osoby mogą wejść do chlewni. Jeżeli wejdę do budynku, gdzie są tuczniki, to gdy chcę iść na porodówkę do prosiąt i macior, muszę się wykąpać i zdezynfekować. Założyć nowe ubrania. Nie ze względu na afrykański pomór świń, ale dobry producent trzody chlewnej bioasekurację robi również przed innymi chorobami. To się robi od wielu ostatnich lat i to już weszło w krew. Tak że profesjonalni producenci trzody chlewnej tę bioasekurację stosowali i będą stosować. I myślę, że kontrola weterynaryjna dla tych gospodarstw nie jest żadną przeszkodą.


   Waldemar Biedal ze Skomlina uważa, że przy tak niskich cenach za żywiec wieprzowy obowiązkowe wymogi bioasekuracji mogą zniechęcić wielu rolników do produkcji:
    - Na pewno to będzie zniechęcenie dla rolników. Ale poczekajmy, jak to wyjdzie „w praniu”, że tak powiem. Jak to wszystko dalej pójdzie z tymi ustawami.


   W projektowanym rozporządzeniu, mającym na celu wdrożenie programu bioasekuracji, proponuje się wspieranie wszystkich producentów świń w Polsce w formie refundacji 50 % kosztów zakupu m.in. mat dezynfekcyjnych, odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ministerstwo rolnictwa zamierza przeznaczyć na finansowanie powyższej pomocy oraz na rekompensaty na zaprzestanie produkcji 372 mln zł rocznie przez najbliższe trzy lata.

   Przypominamy, że od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji. W całym kraju nakazuje się:
1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń:
szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
długość maty: co najmniej 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (np. Rapicid).
2. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa.
3. Prowadzenie rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
4. Sporządzenie spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
5. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
6. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem innych zwierząt (wolno żyjących i domowych).
7. Zabezpieczenie paszy dla świń przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
8. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
9. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
10. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
12. W systemie otwartym: zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

Zakazuje się:
1. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.
2. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

   Wywiązywanie się hodowców z powyższych obowiązków będzie przedmiotem kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA