Jeszcze tylko w tym roku rolnicy mogą rozsiać nawozy azotowe przed 1 marca bez konsekwencji karnych

   Teren naszego kraju w całości został uznany przez Unię Europejską jako Obszar Szczególnego Narażenia, czyli obszar, na którym należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych. Zgodnie z nowym programem rolnikom na terenie całego kraju nie wolno stosować nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą oraz pokrytych śniegiem. Nawozy azotowe będzie można stosować tylko w terminie od 1 marca do 31 października. W tym roku jednak rolnicy mogą zrobić to jeszcze w lutym, bo jak mówi prof. Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nie ma jeszcze przepisów wykonawczych:
    - W tej chwili można powiedzieć, że jesteśmy niejako w okresie przejściowym. Obowiązują jeszcze przepisy poprzedniej ustawy, które mówiły przede wszystkim, że nie wolno wprowadzać azotu mineralnego w przypadku, kiedy mamy glebę zamarzniętą, pokrytą śniegiem lub lodem. W tej chwili na części pól taka sytuacja nie występuje, stąd rolnicy się zastanawiają, czy obowiązują już nowe przepisy, czy jeszcze stare, czy mogą już wjechać, czy nie. Najnowsza interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie mówi, że w obecnym roku można jeszcze stosować przepisy starej ustawy. Czyli jeżeli warunki agrometeorologiczne na to pozwalają, to można rozsiewać nawozy azotowe np. na nie zamarzniętą glebę, kiedy rośliny tego potrzebują np. w końcówce lutego.


   Stosując nawozy trzeba tutaj rozdzielać dawki nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg azotu/ha. Zaleca się, aby nawozy naturalne przyorać lub wymieszać z glebą w ciągu 4 godzin od zastosowania, jednak nie później niż następnego dnia. Nieprzestrzeganie tych przepisów grozi karami, a nawet utratą dopłat bezpośrednich.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA