Można już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych

   Na ten moment rolnicy czekali od dawna. W poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w tzw. obszarze D. Na ten cel będzie można dostać do 500 tys. zł. Ciekawych ofert na rynku ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych jest wiele, ale w tym naborze trzeba planować takie inwestycje, które zapewnią beneficjentowi jak najwięcej punktów w ocenie wniosku przez ARiMR, bo pieniędzy starczy - w zależności od województwa i liczby złożonych wniosków - dla kilkunastu lub kilkudziesięciu procent wnioskodawców. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Połowa z nich trafiła jednak do kosza, dlatego wiceminister rolnictwa, Ryszard Zarudzki zapowiedział, że z uwagi na liczne postulaty rolników wprowadzono zmiany w kryteriach oceny wniosków, które w PROW na lata 2014-2020 zdecydowanie są bardziej korzystne dla gospodarstw ekologicznych:
    - Zmiany, jeśli chodzi o typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w tzw. obszarze D. To planujemy za ekologię zmiany, które jak gdyby na te dotychczasowe zakłócenia związane z tworzeniem listy rankingowej będą zniwelowane. Tutaj zmiany będą i warto te szczegóły śledzić. Uczymy się na błędach, które popełniliśmy przy pierwszym naborze. Temu mają też służyć nasze analizy, aby przy kolejnych naborach, a to jest drugi nabór w ramach komponentu „D”, już ten wymóg jest pominięty.


   O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które posiadają gospodarstwo rolne nie większe niż 300 hektarów, którego tzw. wielkość ekonomiczna powinna wynosić od 10 do 200 tysięcy euro. W przypadku, gdy o pieniądze będzie ubiegać się grupa rolników, wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Do 500 tys. zł można otrzymać m.in. na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, natomiast w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich - do 200 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci zwrotu 50 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Gdy o dofinansowanie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników, zwrot to 60 proc. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności pomocy. Wnioski można składać do 20 marca br. Listy rankingowe dla poszczególnych województw, zawierające kolejność przyznawania pomocy powinny zostać opublikowane na stronie internetowej ARiMR w ciągu 90 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków. A zatem 20 czerwca wszystko powinno być jasne. Do rozdysponowania jest ponad 2,4 mld. zł. Tych pieniędzy starczy dla ok 14 tys. beneficjentów.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA