„Marszałkowskie Talenty” na Opolszczyźnie po raz drugi - konkurs ogłoszony

   Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił drugą edycję konkursu na przyznanie stypendium marszałka województwa opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej - „Marszałkowskie Talenty”. Konkurs ma wyłonić młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy mają odwagę tworzenia rzeczy oryginalnych. Przyznane w jednorazowej kwocie 7600 złotych stypendia pozwolą doskonalić warsztat twórczy, pogłębić umiejętności i wiedzę. Stypendia wyłaniać będą najzdolniejszą młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie województwa opolskiego w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze. Marszałek Andrzej Buła liczy, że po latach te stypendia zaowocują wspaniałymi karierami młodych ludzi:
    - Mam nadzieję, że kiedyś, za kilka, może i kilkanaście lat będę miał taki powód do takich wspaniałych wspomnień. Dlatego że udało mi się tutaj nagrodzić osoby, które zrobią wspaniałe kariery artystyczne. I w muzyce, i w tańcu, i w sztuce. I to jest naprawdę wielki powód do dumy i radości.


   Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium to pełnoletnie osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie Opolszczyzny, szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia twórcze, inne podmioty działające w sferze kultury i sztuki. Stypendystów wyłoni kapituła złożona z wybitnych autorytetów w sferze kultury. Wnioski stypendialne należy składać do 9 marca 2018 r. do godz. 15.30 . Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub składać je osobiście w kancelarii ogólnej urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30.

Fot. umwo.opole.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA