Prawie pół miliona porad udzielili miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów w 2016 roku

   Prawie pół miliona porad udzielili miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów w 2016 r. - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej, bo ponad 83 tys. skarg, dotyczyło sprzedawców ubrań i butów. Rzecznicy często pomagali także w sporach z firmami telekomunikacyjnymi - ponad 54 tys. razy. Mówi Aleksandra Knapik z Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKiK:
    - W Polsce mamy 370 rzeczników konsumentów. Ponad 68 tys. razy występowali w sprawach konsumentów do przedsiębiorców. Z tego, co wiemy, ponad połowa tych spraw zakończyła się pomyślnie dla konsumenta. W związku z czym ta pomoc rzeczników jest rzeczywiście według nas w tych sprawach efektywna. Oprócz tego rzecznicy konsumentów ponad 4 tys. razy wytoczyli powództwo lub przygotowali pozwy w imieniu konsumentów. To też daje całkiem niezły wynik. Natomiast w naszej ocenie i mamy nadzieję, że ten wynik będziemy w stanie jeszcze poprawić, należy pamiętać, że rzecznicy konsumentów są pracownikami samorządów. W związku z czym ich prace nadzorują bezpośrednio starosta bądź prezydent miasta. W czym może nam pomóc rzecznik konsumentów? Rzecznik konsumentów przede wszystkim może pomóc nam rozwiązać naszą indywidualną sprawę z przedsiębiorcą. Czyli w sytuacji, w której przedsiębiorca nie uznał naszej np. reklamacji na zakupiony towar. Rzecznik może, po pierwsze, udzielić bezpośredniej porady. Może sporządzić takie pismo reklamacyjne lub też odstąpienie od umowy. Może również w naszym imieniu wystąpić do przedsiębiorcy z prośbą o zajęcie stanowiska bądź też rozwiązanie tego sporu polubownie. Może również w naszym imieniu wytoczyć powództwo bądź przygotować nam pismo procesowe, czy to pozew, czy sprzeciw wobec nakazu zapłaty.


W 2016 r. konsumenci zgłosili rzecznikom:
- 223 779 spraw związanych z tradycyjną sprzedażą towarów. Klienci najczęściej reklamowali: obuwie i odzież (83 401), sprzęt RTV i AGD (46 093), przedmioty wyposażenia wnętrz (23 807), komputery i akcesoria komputerowe (17 740) oraz artykuły motoryzacyjne (13 960). Skarg na sprzedawców systematycznie przybywa: w 2011 r. było ich 198 080, a w 2015 roku - 223 384. W porównaniu do poprzedniego roku najbardziej przybyło problemów ze sprzętem RTV i AGD (w 2015 r. było ich 43 997) oraz artykułami wyposażenia wnętrz (20 662), spadła natomiast liczba porad w sprawie reklamowanych butów i ubrań (z 88 146).
- 206 584 problemy z dostawcami usług. Skargi najczęściej dotyczyły: operatorów telekomunikacyjnych (54 646), dostawy mediów np. energii, gazu (27 472), usług finansowych (20 177), ubezpieczeniowych (16 077), windykacyjnych (12 280) i remontowo-budowlanych (11 892). Liczba porad w sprawie usług była niższa niż w 2015 r. (210 115), ale dużo wyższa niż w 2011 r. (181 664). Tylko problemów z ubezpieczeniami było więcej niż w poprzednim roku (14 915).
- 64 429 spraw dotyczących sprzedaży produktów poza lokalem i na odległość. Rzecznicy udzielili o ponad tysiąc mniej porad niż w 2015 r. (65 591), ale prawie dwa razy więcej niż w 2011 r. (33 287).
Najczęstsze problemy:
- Sprzedaż towarów w lokalu firmy. Rzecznicy najczęściej pomagali w sprawach reklamacji. Konsumenci zgłaszali im m.in. przypadki odmowy przyjęcia reklamacji, brak odpowiedzi sprzedawcy, narzucanie przez niego własnego sposobu rozpatrzenia sprawy, nieskuteczne usuwanie wad, niejasne zapisy w kartach gwarancyjnych.
- Sprzedaż towarów poza lokalem firmy i na odległość. Konsumenci najczęściej skarżyli się na niezrozumiałe umowy, na to że nie dostali kopii podpisanych dokumentów, na trudności ze zwrotem towarów oraz na wprowadzanie w błąd co do właściwości produktów.
- Usługi. Duża liczba skarg wiązała się z coraz bardziej agresywnymi formami pozyskiwania nowych klientów. Konsumenci skarżyli się, że sprzedawcy podszywali się pod ich dotychczasowych operatorów komórkowych lub dostawców energii, nie informowali o dodatkowych opłatach, nie przedstawiali wszystkich warunków promocji, nie zostawiali egzemplarza umowy. Klienci zgłaszali też rzecznikom trudności z odstąpieniem od umowy, nieprawidłowo naliczane opłaty, nakładanie kar umownych, oferowanie umów wiązanych (np. na dostawę energii w pakiecie ze świadczeniem usług medycznych). Wiele było także skarg na kredyty i skomplikowane produkty finansowe, takie jak ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, a także na brak rzetelnej informacji, np. o ryzyku kursowym. W 2016 r. miejski rzecznik konsumentów w Warszawie w imieniu 867 osób złożyła pozew zbiorowy przeciw mBank o ustalenie nieważności umów o kredyt hipoteczny waloryzowany do franka szwajcarskiego.

Fot. uokik.gov.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA

Wyszukaj

Kalendarz

Niedziela, 22 lipca 2018 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Motto dnia

Miłość to wspaniała rzecz, sama jedna wystarczy, by przeprowadzić z łatwością przez wszystkie życiowe sztormy.
~ Tomasz a Kempis

Prognoza pogody

Reklama