Upadek osób najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie

   Ponad 19 tysięcy wypadków w rolnictwie odnotowała w ubiegłym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To o ponad 5% mniej niż w 2016 roku. Warto przypomnieć, że poszkodowane osoby mogą podratować swoje zdrowie w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u.
    - Mam zalecenie, aby ćwiczyć kostkę w nodze. Miałam wypadek w 2009 roku, złamałam wtedy kostkę i teraz mam rehabilitację. Do wypadku doszło w grudniu, było ślisko, poślizgnęłam się, upadłam i teraz muszę ćwiczyć, aby odzyskać dawną sprawność.
    - Ja podczas pracy w polu zerwałam ścięgno Achillesa. Cały czas trwa rehabilitacja, jest trochę poprawy, ale jest znikoma ruchomość ścięgna.


   Aby uniknąć wypadków i długotrwałej rehabilitacji, KRUS apeluje o rozwagę i spełnianie wymogów bhp podczas prac w polu lub w gospodarstwie. Jak informuje KRUS, do upadków najczęściej dochodziło na podwórzach gospodarstw, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin, ciągników, maszyn, przyczep, w trakcie przemieszczania się w budynkach gospodarczych i inwentarskich. Były to przede wszystkim potknięcia lub poślizgnięcia na nierównej, grząskiej, zaśnieżonej, oblodzonej czy nieuporządkowanej powierzchni ciągów komunikacyjnych. Ponadto, dość liczne są upadki z wysokości, ze schodów o niewłaściwej konstrukcji, bez poręczy i oświetlenia, z drabin bez zabezpieczeń przed przechyleniem, osunięciem, przewróceniem, wykonanych z nieodpowiedniego materiału i często zbyt krótkich, o złym rozstawie szczebli, z niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych - wylicza Kasa. Dodaje przy tym, że upadki osób skutkowały urazami kończyn dolnych (skręceniami, złamaniami, potłuczeniami) oraz urazami barku, obojczyka, ale również trwałym kalectwem spowodowanym uszkodzeniem układu nerwowego, bądź śmiercią. Dużą liczbę upadków osób powodują od lat:
- zły stan nawierzchni podwórzy, zagracenie i zastawienie zbędnymi przedmiotami ciągów komunikacyjnych,
- często zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi i ściółką,
- stosowanie nieodpowiedniego, wyeksploatowanego albo zabrudzonego obuwia roboczego,
- nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów,
- wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt,
- użytkowanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin,
- nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone lub źle wydzielone oraz nieuprzątnięte).
Zasady bezpiecznej pracy na wysokości zostały zebrane w broszurze. Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym, dostępnej w każdej placówce terenowej KRUS i na stronie internetowej www.krus.gov.pl. KRUS uważa, że powinien je znać każdy rolnik i powszechnie stosować dla bezpieczeństwa wszystkich osób w jego gospodarstwie. Pamiętajmy! To, czy w gospodarstwie będzie bezpiecznie i czy będzie w nim mniej upadków, zależy w dużej mierze od samych rolników i ich rodzin, a hasło „Upadek to nie przypadek” jest jak najbardziej prawdziwe - podkreśla KRUS.

Fot. krus.gov.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA