Kontrola Inspekcji Hadlowej: w małych sklepach jest duży problem z cenami, ale są bardziej rzetelne od samoobsługowych

   Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowała 165 sklepów i stoisk z tradycyjną obsługą, czyli ze sprzedawcą za ladą. Ogólnopolska kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. Sprawdzano przede wszystkim, jak placówki informują o cenach i czy nie oszukują klientów. Inspektorzy udali się m.in. do tych sklepów, na które wcześniej były skargi. Sklepy z tradycyjną obsługą mają największy problem z podawaniem informacji o cenach. Powinny je umieszczać na wywieszce lub na towarze. Sprzedawcy nie wywiązują się z tego obowiązku najczęściej z powodu niewiedzy. Mówi Justyna Kurowska z departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK-u:
    - Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdziliśmy w ponad 78% skontrolowanych placówek. Na przykładzie prawie 31 tys. rodzajów produktów sprawdziliśmy prawidłowość informowania konsumentów o cenach. Zakwestionowaliśmy ponad 6 tysięcy. Konsument najczęściej pozbawiony był informacji o cenie jednostkowej. Nie było jej bowiem przy ponad 90% zakwestionowanych produktów. Jakiejkolwiek informacji o cenie nie było natomiast w przypadku 20% zakwestionowanych produktów. Ustalenia kontroli dały podstawę do wydania 52 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 17,5 tys. zł oraz nałożenia 22 mandatów na kwotę 3 tys. zł. Ponadto zobowiązaliśmy przedsiębiorców do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, jak również przekazywaliśmy stosowne informacje do urzędów miar.

   Tradycyjne sklepy wypadły natomiast lepiej od samoobsługowych pod względem rzetelności. Było w nich o połowę mniej takich nieprawidłowości, jak inna cena na półce, a inna przy kasie, oszustwa na wadze, doliczanie na paragonie rzeczy, których klient nie kupił. Takie przypadki kontrolerzy stwierdzili w 8,5 proc. sklepów z obsługą i w 17 proc. samoobsługowych.

Konsumencie, sprawdzaj ceny:
Ceny znajdziesz: na towarze, na wywieszce, w cenniku lub katalogu. Sprzedawca musi o nich informować w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli podaje je tylko ustnie, to łamie prawo.
Gdy idziesz do fryzjera lub dentysty, szukaj cennika. Tak samo w przypadku towarów, których sprzedawca nie wystawia w miejscu dostępnym dla klientów. Natomiast gdy produkt jest widoczny, cena musi się znaleźć na opakowaniu lub na wywieszce.
Porównuj, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać.
Jeśli cena przy kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz taniej.

Masz wątpliwości, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.


Fot. uokik.gov.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA