Do 23 lutego każdy mieszkaniec gminy Rudniki może zgłaszać swoje pomysly do realizacji w tegorocznym budżecie

   W gminie Rudniki ruszyła „Giełda pomysłów”. Do 23 lutego każdy mieszkaniec gminy Rudniki może zgłaszać swoje pomysły do realizacji w tegorocznym budżecie. Propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu na rok 2018 można przesyłać pocztą internetową na adres: promocja@rudniki.pl lub poprzez osobiste złożenie pisma w sekretariacie urzędu gminy. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis zakresu przedsięwzięcia oraz wstępny szacunek jego kosztów. Mogą to być drobne zadania lub większe przedsięwzięcia inwestycyjne, ale co ważne - budżet całego pojedynczego zadania musi zamknąć się kwotą 30 tys. zł. Pieniądze te muszą wystarczyć m.in. na wykonanie mapy, opracowanie dokumentacji, zakup materiałów wraz z wykonaniem usługi. W budżecie gminy na rok 2018 zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 60 tys. zł. Każda inicjatywa obywatelska ma mieć wpływ na rozwój gminy Rudniki i jej celem ma być zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresu m.in. budowy lub remontu elementu infrastruktury, działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
   Zadanie musi być również zgodne z prawem oraz mieścić się w zakresie kompetencji gminy. Wyłonienie projektów do realizacji nastąpi do 12 marca, a do końca roku muszą one zostać zakończone.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA