Do 26 lutego wszystkie firmy muszą przesłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego Jednolity Plik Kontrolny

   Od początku 2018 roku nawet najmniejsze firmy rozliczające VAT muszą składać jednolity plik kontrolny. Urzędy skarbowe deklarują pomoc. Nie ma znaczenia, czy firma rozlicza lub wystawia jedną czy sto faktur VAT w miesiącu. W obydwu przypadkach musi złożyć JPK i to elektronicznie. Za styczeń tego roku przedsiębiorcy mają czas do 26 lutego. Tłumaczy kierownik Samodzielnego Referatu Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu, Joanna Mielczarek:
    - Istnieje już obowiązek przesyłania JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców (firmy zatrudniające do 10 osób). Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług i składają deklarację VAT-7 lub VAT-7k, powinni składać pliki JPK_VAT do 25. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. W sytuacji, jeżeli 25. przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wiadomo, że ten termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Tak że już teraz 26 lutego upływa pierwszy termin dla złożenia JPK_VAT za styczeń 2018 roku. Natomiast zawsze również odwołujemy się do informacji umieszczonych na stronie portalu podatkowego www.jpk.mf.gov.pl. Tam znajdziecie państwo wszystkie najważniejsze informacje. Znajdziecie państwo pytania i odpowiedzi. Znajdziecie państwo aplikacje, które są pomocne w składaniu JPK_VAT. Jest tam aplikacja „Klient JPK 2.0” Jest również aplikacja „E-mikrofirma", z której możecie państwo korzystać. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony i poczytania, jeżeli oczywiście ktoś nie zrobił tego do tej pory.


   W kraju mikrofirm, które podlegają obowiązkowi przesyłania JPK_VAT od tego roku, jest ok. 1,5 mln. Wcześniej obowiązek przesyłania plików JPK funkcjonował w sektorze MŚP oraz w dużych firmach, które w większości terminowo wypełniały nowe obowiązki sprawozdawcze. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w okresie do 15 września 2017 roku urzędnicy nie prowadzili postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w związku z nieprzekazaniem skarbówce danych w ramach JPK. Co grozi spóźnialskim? Niezłożenie JPK w wyznaczonym terminie może skutkować sankcjami określonymi w kodeksie karnym skarbowym. Najsurowsze kary dotyczą całkowitego zaniedbania obowiązku wysyłki. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych i od wysokości strat dla budżetu państwa. Uchybienie może być zatem zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. W 2018 roku skarbówka upomni się nie tylko o dane zawarte w pliku JPK_VAT. Te zawierają te same informacje, które znajdują się w deklaracjach VAT i należy przesłać je obowiązkowo, bez wezwania organu podatkowego. Od 1 lipca 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą przesyłać fiskusowi także inne dane w ramach JPK. Na żądane urzędu będą zobligowani udostępnić dane dot. Ksiąg rachunkowych(JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynu (JPK_MAG), faktur VAT (JPK_FA), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) i ewidencji przychodów (JPK_EWP).
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA