Ulica Lecha Kaczyńskiego zamiast 18 Stycznia w Wieluniu

   Ulica 18 Stycznia w Wieluniu zmienia nazwę na ulicę Lecha Kaczyńskiego, a ulica Biedala na ulicę Jana Stanko. To decyzja wojewody łódzkiego, który zmienił nazwy po tym, jak rada miejska odrzuciła propozycje magistratu, aby ulica 18 Stycznia nazywała się ulicą Rudzką, a ulica Biedala - ulicą Szarych Szeregów. Ankiety konsultacyjne w tej sprawie zostały również rozesłane do osób zameldowanych na stałe w tych miejscach.
    - Zarządzeniem wojewody łódzkiego, profesora Zbigniewa Rau zostały zmienione w Wieluniu nazwy trzech ulic i jedna ulica w Rudzie - mówi burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa- I tak ulica, która do tej pory była ulicą Biedala, od 20 lutego będzie nosiła nazwę ulicy Jana Stanko, ulica Wincentego Baranowskiego będzie nosiła nazwę Żołnierzy Niezłomnych, ulica 18 Stycznia w Wieluniu będzie nosiła nazwę Lecha Kaczyńskiego, a ulica 18 Stycznia w Rudzie będzie nosiła nazwę Władysława Andersa. Procedura wyglądała tak, że gmina wysłała ankiety do mieszkańców, aby sprawdzić opinie na temat zmiany nazw ulic. Myśmy zaproponowali, aby ulica Biedala nazywa się Szarych Szeregów, a ulica 18 Stycznia - ulicą Rudzką, czyli powrót do starej przedwojennej jeszcze nazwy. Do tej pory wśród starszego pokolenia mieszkańców Wielunia ta nazwa funkcjonuje. Wysłaliśmy ankiety również do różnych instytucji, stowarzyszeń propozycję tych zmian i stosowną uchwałę przedstawiliśmy 17 sierpnia 2017 roku radzie miasta. Rada miejska naszych propozycji nie przyjęła. W związku z tym wojewoda w trybie zarządzenia nadał własne nazwy ulic. Ja nie chcę oceniać nowych patronów tych ulic, bo nie jest to moja rola. Taką decyzję podjął wojewoda, natomiast szkoda, że my sami w Wieluniu nie podjęliśmy takiej decyzji, bo mieliśmy do tego prawo, aby taką decyzję podjąć i po swojemu te ulice nazwać. Teraz możemy mieć pretensje tylko do siebie, że mieliśmy sprawę we własnych rękach, a zdaliśmy się na łaskę i zarządzenie pana wojewody i pan wojewoda w sposób właściwy z tego skorzystał.

   Mieszkańcy ulicy 18 Stycznia, których zapytaliśmy o zdanie, nie są zadowoleni z tej zmiany.
    - 18 stycznia kojarzy mi się z wyzwoleniem Wielunia i wolałabym, aby nazwa tej ulicy pozostała. Poniekąd nie mam nic przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, ale jestem za 18 Stycznia.
    - Nie zgadzam się na to. 18 Stycznia Wieluń został wyzwolony. Był taki układ sił, jaki był. Mnie się to nie podoba, że zmiana będzie.
    - Szanuję tego człowieka, Lecha Kaczyńskiego, ale otwieramy lodówkę i Lech Kaczyński. To trochę przesada. Ludzie tu od lat znają ulicę z nazwy 18 Stycznia i teraz znowu jakaś kołomyja.
    - Zmiany wiążą się z finansami. Emeryci nie mają pieniędzy i znów będą musieli wydać na próżno pieniądze.

   Mieszkańcy mogli jednak mieć wpływ na to, jak ulica będzie się nazywać. To, że nie może nazywać się 18 Stycznia, jest przesądzone, ale mogła nazywać się Rudzka. To historyczna nazwa sięgająca jeszcze czasów średniowiecza.
    - Oczywiście, że Rudzka mogłaby być, to historyczna nazwa i nikt nie miałby pretensji do takiej nazwy - podsumowuje nasza rozmówczyni.


   Zmiana nazw ulic jest odpowiedzią na ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. mówiącą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA