W tym roku rolnicy o dopłaty bezpośrednie mogą się starać tylko poprzez e-wnioski lub oświadczenia

   Koniec z papierowymi wnioskami o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Od 12 lutego będą oni mogli testować e-wnioski, które trzeba będzie składać za pośrednictwem strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dostępna będzie demonstracyjna wersja aplikacji eWniosek Plus. W pełnej formie zostanie ona udostępniona na stronie agencji 15 marca 2018 roku. To wtedy zacznie się etap przyjmowania wniosków. Jednak gdy gospodarstwo rolne nie przekracza 10 ha, zamiast wniosku można złożyć oświadczenie. Mówi prezes Agencji, Maria Fajger:
    - Oświadczenia będą mogli składać ci rolnicy, którzy są w systemie małych gospodarstw, którzy w tym roku nie przewidują zmian w swoim gospodarstwie. My o tych możliwościach, bo to jest spore uproszczenie dla małych gospodarstw, będziemy jeszcze bardzo szeroko opowiadać. Po to, żeby też przekazać ludziom, że w sposób prosty, w postaci jednego arkusza papieru, w postaci oświadczenia mogą zadeklarować, że nic w ich gospodarstwie w stosunku do 2017 roku nie zmieniło się.


   Biorąc pod uwagę, że w 2017 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną wypełniło nieco ponad 11 tys. rolników, czyli niespełna 1% wszystkich gospodarzy, to czeka nas prawdziwa rewolucja. Oświadczenia gospodarze małych gospodarstw muszą złożyć od 15 lutego do 14 marca. W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia warunków do jego złożenia lub będą w nim braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) czy też „Oświadczenie” wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W taki przypadku rolnik będzie musiał złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018". „Oświadczenie” takie może być składane przez rolników, którzy:
- w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
- w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie: płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
- zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
- potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
- chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA