Podsumowanie roku 2017 w oleskiej policji

   Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, insp. Adam Tychowicz uczestniczył w naradzie rocznej oleskich policjantów, gdzie podsumowano całoroczne wyniki. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Oleśnie, władze samorządowe i policjanci z KPP w Oleśnie oraz jednostek podległych – KP Dobrodzień i KP Praszka. Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie, insp. Tomasz Kubicki podsumował działalność KPP Olesno i jednostek podległych. Omówił stopień realizacji zadań przez policjantów, w tym liczbę zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku, ilość odzyskanego i zabezpieczonego mienia, a także malejący wskaźnik komunikacyjnych wypadków śmiertelnych. Podkreślił też bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi. W naradzie zabrał głos starosta oleski, Stanisław Belka, który podziękował policjantom za ich służbę, pogratulował odniesionych sukcesów służbie kryminalnej i prewencyjnej. Adam Tychowicz omówił pracę wszystkich policjantów garnizonu opolskiego, pozytywnie oceniając pracę policjantów z KPP w Oleśnie, szczególnie uwzględniając bardzo wysoki poziom wykrywczy pionu kryminalnego, który osobiście nadzoruje w całym garnizonie opolskim. Naradę roczną podsumował insp. Tomasz Kubicki, który podziękował wszystkim zaproszonym gościom za doskonałą współpracę, a następnie wspólnie z insp. Adamem Tychowiczem wręczył nagrody dla wyróżnionych policjantów.

Fot. KPP Olesno
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA