Gniazdo Orłów w Gaszynie (zdjęcia)

   „Gniazdo Orłów” - tak nazwano nową ekopracownię, którą oddano dziś do użytku w Szkole Podstawowej w Gaszynie. W nowej, całkowicie odnowionej klasie pojawiły się m.in. mikroskopy, tablica multimedialna oraz pomoce dydaktyczne do biologi, geografii i chemii. Podczas wydarzenia wspólnie przecięto czerwoną wstęgę i zaproszono wszystkich gości na występy artystyczne przygotowane przez uczniów placówki.

    - Pracownia zmieniła się o 360 stopni, a właściwie, wcześniej takiej pracowni nie było - mówi Jolanta Ustyniak, dyrektorka placówki. - Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi, dzięki wkładowi własnemu gminy i wkładowi rady rodziców mogliśmy zrealizować projekt. Klasopracownia zmieniła się. Jest dostosowana do nowoczesnego uczenia się, a dzieci mogą korzystać z multimediów. Klasa została wyposażona w tablicę multimedialną i różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Dzieci mogą uczyć się w nowoczesnej klasie, bo to jest klasa na miarę przyszłości. Według takiego starego przysłowia: poprzez doświadczenia, dzieci więcej zapamiętują, uczą się bardziej, widzą, korzystają i pracują. To są takie metody laboratoryjne dzięki czemu uczniowie zdobywają wiedzę łatwiej, przyswajają ją sobie, a niżeli tylko i wyłącznie poprzez książkową wiedzę. Ta ekopracownia jest dla nas takim oknem na świat. Jest takim miejscem, gdzie odbywające się zajęcia dają uczniom wiele możliwości do wypracowywania. Nazwa tej pracowni „Gniazdo Orłów” to dla nas takie zadanie niesamowicie duże i ważne. To żeby tu kształcić dobrze, żeby ze szkoły wychodzili absolwenci wyposażeni w doskonałą wiedzę i myślę, że temu zadaniu sprostamy.

   Na wydarzeniu nie zabrakło również włodarza miasta i gminy Wieluń, Pawła Okrasy:
    - Po to, abyśmy nasze środowisko zostawili w stanie niepogorszonym naszym następnym pokoleniom potrzebna jest edukacja i wiedza. Dobrze, że jest tutaj ekopracownia pod świetną nazwą „Gniazdo Orłów”, wychodzi z murów szkoły i jeszcze będzie tworzyć ścieżki dydaktyczne w "lasku gaszyńskim". To bardzo cenna inicjatywa, jeżeli dzieci będą zaangażowane w taki sposób praktyczny w działania na rzecz naszego środowiska. Ekopracownia jest bardzo ładnie wyposażona. Trąci już takim wysokim poziomem merytorycznym. Wszystkie te pomoce naukowe, z których uczniowie będą mogli skorzystać są naprawdę na świetnym poziomie. Zarówno multimedia, jak i mikroskopy i cała masa innych pomocy może im tylko i wyłącznie służyć w tym, aby swoją wiedzę na temat świata, który nas otacza pogłębiali i mogli w sposób obrazowy pozyskiwać. Cieszę się bardzo, że to kolejna ekopracownia w gminie Wieluń, że nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły wykazują takie zaangażowanie, aby ubiegać o takie środki. Naszym obowiązkiem, jako gminy jest właśnie to, aby wspierać takie inicjatywy i także pomagać finansowo. Dziękuję całej społeczności szkoły, dziękuję też radzie rodziców, która też się zaangażowała finansowo w ten projekt. To jest tak, że jeżeli w dany projekt jest zaangażowanych kilka stron w tym przypadku było to zaangażowanie po pierwsze nauczycieli, dyrekcji i oczywiście uczniów, po drugie rodziców, po trzecie gminy, a po czwarte Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który ma na ten cel środki. To wtedy efekt jest widoczny, piękny i będzie służył przez następne pokolenia całej społeczności Gaszyna.


   Całkowita wartość zadania to 31 tys 501 zł i 81 gr, z czego wkład gminy wynosił 4 tys 543 zł 81 gr, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to kwota 25 tys 258 zł oraz dofinansowanie z rady rodziców 1 tys 700 zł.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA