To musi wiedzieć o rozliczeniach z urzędem skarbowym każdy przedsiębiorca

   Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy osiągającego w danym roku dochody, bez względu na ich wysokość jest rozliczenie z podatku. W zależności z jakiego tytułu podatku dokonywane jest rozliczenie przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to by opłaty i deklaracje uiszczać w odpowiednim urzędzie skarbowym. To bowiem urząd skarbowy jest instytucją, która zajmuje się podatkami. Termin wpłaty zaliczek za dany miesiąc/kwartał to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu/kwartale dla którego wyliczono zaliczkę. Zaliczka za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego płacona będzie za ten rok w terminie do 20 stycznia 2018 r. Mówi kierownik Samodzielnego Referatu Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu, Joanna Mielczarek:
    - Przedsiębiorcy mają obowiązek wpłacenia zaliczki w podatku dochodowym za grudzień, jeżeli oczywiście taka zaliczka wystąpiła. Podatnicy mogą uniknąć wpłaty tej zaliczki, jeżeli do 20 stycznia złożą swoje zeznanie podatkowe i wpłacą z całego rozliczenia podatkowego podatek do Urzędu Skarbowego. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, żeby dopilnować tego terminu. Dlatego, że zgodnie z orzecnitwem, która się pojawia w sytuacji kiedy się pojawi i podatnik wykaże w swoim zeznaniu na grudzień, a złoży swoje zeznanie do 20 stycznia, to terminem zapłaty całego zobowiązania pozostaje 20 styczeń. Dlatego tutaj istotna uwaga dla przedsiębiorców, żeby rzeczywiście w sytuacji kiedy do 20 stycznia złożą zeznanie podatkowe i wykażą w tym zeznaniu zaliczkę na grudzień, muszą tą zaliczkę uiścić, bądź jeśli nie chcą płacić ostatniej zaliczki na grudzień muszą zapłacić całe zobowiązanie wynikające z zeznania podatkowego.


   Po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego składa się zeznanie podatkowe zawierające informację o wysokości osiągniętego za dany rok dochodu. Termin złożenia deklaracji rocznej upływa dnia 30 kwietnia roku następnego. Formularz deklaracji na podatek dochodowy przy rozliczeniu na zasadach ogólnych to PIT-36. W zeznaniu wykazuje się wszystkie osiągnięte przez daną osobę dochody, które są opodatkowane właśnie według skali podatkowej.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA