Od 15 stycznia nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego

   15 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wcześniej wnioski były kierowane do nieistniejącej już Agencji Rynku Rolnego. Starający się o dopłaty muszą pamiętać, że nie obejmują one upraw przeznaczonych na przedplon i poplon. Jakie są plusy wymieniania materiału siewnego? Tłumaczy dr Adam Gleń z firmy nasiennej Danko:
    - Wymienialność materiału siewnego jest moim zdaniem takim najtańszym sposobem uzyskania dobrej ekonomiki w rolnictwie, bo rolnik - kupując kwalifikowany materiał siewny - po pierwsze, nie musi się bawić w czyszczenie i zaprawianie ziarna, a później testowanie tych roślin. Na dodatek wprowadza mniejszy bagaż patogenów na swoje pole. W związku tym od razu ma już na starcie szansę uzyskania lepszego plonu. Zazwyczaj jest to poziom ok. 10-20% wyższy plon z materiału kwalifikowanego niż z własnego.


   Agencja Restrukturyzacji przyjmować będzie wnioski do 25 czerwca. Stawki dopłat do materiału siewnego w tym roku zostaną określone do końca września 2018 roku. Dopłat udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:
odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;
odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
pszenicy twardej - 150 kg;
odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
pszenżyta - 150 kg;
owsa zwyczajnego - 150 kg;
owsa nagiego - 120 kg;
owsa szorstkiego - 80 kg;
łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg;
grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg;
bobiku - 270 kg;
wyki siewnej - 80 kg;
soi - 120 kg;
ziemniaka - 2000 kg;
mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 - 140 kg
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA