Znamy tegoroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy". Które szkoły najlepsze w regionie?

   Miesięcznik i portal "Perspektywy" przedstawił ranking najlepszych liceów i techników 2018 w Polsce. Jest to jeden z ważniejszych rankingów nie tylko dla samych szkół, ale także uczniów, którzy planują swoją dalszą edukację. W regionie wieluńskim wśród liceów najlepsze okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, które w Łódzkiem uplasowało się na 15. pozycji, a w kraju na 149. miejscu. Wśród techników najwyżej sklasyfikowany został Zespół Szkół nr 1 Wieluniu, który w Łódzkiem jest 9., a w kraju znalazł się na 135. pozycji. Jeśli chodzi o kolejne licea w regionie, to drugie jest II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, które w województwie znajduje się na 34. pozycji. Na 46. miejscu jest liceum z Działoszyna, 10 oczek niżej - placówka z Pajęczna. Na 66. pozycji jest liceum z Wieruszowa, a stawkę szkół z regionu wieluńskiego zamyka na 78. miejscu w Łódzkiem Katolickie Liceum z Wielunia. Najlepszą szkołą licealną w województwie po raz kolejny zostało Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej, które w kraju plasuje się na 21. pozycji, czyli dwa oczka niżej niż rok temu.
   Jeśli chodzi o szkoły techniczne, to tuż za ZS nr 1 jest Zespół Szkół nr 2 im. Jan Długosza w Wieluniu, który w Łódzkiem jest na 12 pozycji, czyli trzy miejsca niżej od lidera w rankingu w regionie wieluńskim. 13. miejsce zajmuje technikum im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, a na 14. pozycji sklasyfikowano Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. 33. miejsce zajmuje technikum z Działoszyna, a 2 oczka niżej jest szkoła rolnicza z Dobryszyc. W Łódzkiem najlepsze po raz kolejny jest technikum nowoczesnych technologii w Kleszczowie, które w kraju zajmuje bardzo wysoką, piątą pozycję.
   W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 roku zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Głównym kryterium były wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.
   W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
   Pełne wyniki rankingu liceów i techników 2018 można znaleźć na stronie internetowej magazynu "Perspektywy".
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA