Od 1 stycznia obowiązują niższe dopłaty na legalnie zatrudnioną nianię

   Od tego roku budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za opiekunki dla dzieci, które wykonują swoje usługi na podstawie umowy-zlecenia, tylko do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana nie dotyczy umów zawartych z nianiami do końca 2017 roku. Mówi regionalny rzecznik ZUS w Łodzi, Monika Kiełczyńska:
    - Wszystkie umowy, które zostały zawarte do końca 2017 roku, obowiązywać będą według starych zasad. Czyli w tych przypadkach składki będą opłacane przez budżet państwa w wysokości 100%. Oczywiście do wysokości wynagrodzenia minimalnego.


   Wsparcie polega na tym, że ze środków budżetowych pokrywany jest koszt składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych, które są opłacane od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy rodzice płacą opiekunce wyższą pensję, składki od nadwyżki ponad najniższą płacę finansują sami. Od 1 stycznia z pieniędzy budżetowych pokrywane są składki tylko do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Tym samym to rodzice ponoszą wyższe koszty zatrudniania opiekunki. Rząd chce w ten sposób wpłynąć na wzrost liczby żłobków i klubów dziecięcych. Dlatego w ramach racjonalizacji wydatków na opiekę postanowiono zmniejszyć dofinansowanie do niani, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na ten cel.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA