Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia, droższa żywność i paliwo, GUS podsumował 11 miesięcy 2017 roku w Łódzkiem

   Urząd Statystyczny w Łodzi udostępnił komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie za listopad 2017 roku. Z danych wynika, że po 11 miesiącach ubiegłego roku nastąpił wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o ponad 6 % w porównaniu z 2016 rokiem i w listopadzie wynosiły one ponad 4 tys. 325 zł. Bezrobocie było na poziomie 6,7%, a zatrudnienie było wyższe o prawie 5%. To nie koniec dobrych informacji, choć są też i złe. Do pozytywów można zaliczyć wzrost sprzedaży produktów przemysłu o 2,5%, a w budownictwie aż o prawie 37%. Wzrosła też sprzedaż detaliczna i to o ponad 13%. Ten akurat aspekt można tłumaczyć wpływem wypłat środków z programu Rodzina 500 plus, bo podobna tendencja jest w całym kraju. Teraz czas na gorsze dane. Niestety do użytkowania oddano o 24% mniej mieszkań w porównaniu z listopadem 2016 roku. Dokładnie liczba oddanych mieszkań to... 758, czyli zdecydowanie za mało jak na potrzeby rynku. I wydawałoby się, że sprawę na rynku powinien poprawić tegoroczny program „Mieszkanie dla młodych”. Niestety, jak poinformował w środę wieczorem Bank Gospodarki Krajowej, po dwóch dniach funkcjonowania pieniędzy na ten cel już zabrakło. Wracając do komunikatu Urzędu Statystycznego w Łodzi, to teraz czas na te najważniejsze dla konsumentów informacje. W ubiegłym roku w ciągu 11 miesięcy w Łódzkiem podrożały ceny takich produktów żywnościowych jak: mięso i wędliny, nabiał, masło oraz kawa. Masło i jajka podskoczyły w górę aż o 50%. Te produkty akurat w naszym ogólnym koszyku spożywczym zajmują znacznie mniej miejsca niż mięso i wędliny. I tu niestety dla konsumentów zmartwienie, bo to z pewnością zabolało nasze portfele, gdyż ich ceny w Łódzkiem podskoczyły o prawie 18%. Spadły natomiast ceny cukru i margaryny, ale tylko o kilka procent. Na koniec to, co najważniejsze dla użytkowników pojazdów mechanicznych. W ubiegłym roku o ponad 5% wzrosły ceny paliw. I to, co boli obecnie najbardziej, to ceny węgla kamiennego. Niestety, ten wskaźnik w listopadzie wyniósł ponad 20%, a przecież jak wiemy, w grudniu te ceny w punktach sprzedaży były jeszcze wyższe. Podsumowanie 2017 roku w Łódzkiem Urząd Statystyczny w Łodzi udostępni w lutym.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA